Sigma One 300 C/S

Sigma One 300 C/S

Support

Modulární třífázový svařovací invertor MIG/MAG a MMA. Od 300 A až po pokročilé 550 A impulzní svařovací zdroje s vysokým výkonem.

Vyberte variantu produktu

Záruka

Záruční doba je 24 měsíců pro nové svářecí stroje, 12 měsíců pro nové příslušenství a 6 měsíců pro náhradní díly. Záruční doba se počítá od data faktury pro koncového uživatele od dodavatele nebo zástupce/distributora dodavatele. Originál faktury je dokladem délky záruční doby.

Svařovací hořáky a mezikabely jsou považovány za díly podléhající opotřebení apodle záruky budou posuzovány pouze chyby azávadyzjištěné do 12 měsíců od jejich dodání a které byly způsobeny vadami materiálu nebo výrobními vadami.

Záruční podmínky společnosti Migatronic