Svařovací stroje MMA

Svařovací stroje MMA představují úsporné a všestranné svařování přímo na místě použití, na moři, při údržbě a opravách a v celé řadě dalších oborů – a se svařovacím strojem Migatronic rozhodně neuděláte chybu.

Ruční obloukové svařování tavící se elektrodou (MMA)

Svařování MMA, známé také jako obloukové svařování tavnou elektrodou v ochranném plynu (SMAW) nebo jednoduše svařování elektrodou je levným svařovacím procesem. Pomocí odtavující se elektrody pokryté plnidlem a uzemňovací svorky dochází na svařovaném kusu k úmyslnému vzniku zkratu. Mezi elektrodou a obrobkem vzniká elektrický oblouk, který má dostatečnou teplotu na to, aby oba materiály roztavil. Jak dochází k tavení elektrody, vzniká rozpouštěním plnidla na povrchu elektrody plyn a struska, které pomáhají chránit svarovou lázeň. Plyn zabraňuje vniknutí vzduchu a dalších znečišťujících látek, zatímco struska se tvoří na povrchu svarové lázně a ochraňuje tak svar před oxidací. Struska velmi rychle chladne a tuhne, čímž oblast svaru chrání poté, co došlo k vyprchání plynu. Díky této kombinaci je MMA svařování ideální pro použití ve větrném prostředí (venkovní použití), které by mohlo mít negativní vliv na svařování v ochranné atmosféře.

Svařování elektrodou je starším typem svařování, ale stále se hojně používá pro svou všestrannost, nízkou nákladnost a silné svary. Invertorové svařovací stroje MMA jsou navíc často přenosné, neboť nevyžadují použití lahví plynu a jednotky pro podávání drátu, ale vystačí si pouze se zdrojem napájení. Při svařování MMA nicméně dochází k rozstřiku, což prodlužuje dobu finálního opracování a snižuje produktivitu. Elektrody je také nutno často vyměňovat. Obvykle se používá pro litinu a ocel.

Pozice, kterou svařujete, má vliv na volbu typu použité elektrody. Například pro vertikální svařování trubky z nerezové oceli shora dolů potřebujete elektrodu z nerezové oceli s odpovídajícím chemickým složením plnidla. Elektrody lze rozdělit do tří skupin:

S celulózovým obalem

Tento typ elektrody, vhodný pro svislé svařování shora dolů, obsahuje vyšší koncentraci celulózy, což má za následek rychlé odtavování a hlubokou penetraci. Nevýhodami jsou hrubé svary, které znesnadňují odstraňování strusky.

S rutilovým obalem

Elektroda pro všeobecné použití s vysokým podílem oxidu titaničitého ve vrstvě plnidla. Umožňuje snadné zapálení oblouku, nízkou míru rozstřiku a plynulejší ovládání oblouku, což přispívá k dobrému profilu svarové housenky. Tyto elektrody jsou kompatibilní se střídavým i stejnosměrným proudem, lze je použít ve všech pozicích a jsou zvláště vhodné pro svařování koutových svarů ve vodorovné/svislé poloze. 

Bazické

Tato elektroda, která obsahuje vysoký podíl uhličitanu vápenatého a fluoridu vápenatého, vytváří řidší a rychle tuhnoucí strusku. To je ideální pro svislé svařování a vodorovné svařování nad hlavou. Tyto elektrody vytvářejí svary vyšší kvality s dobrými mechanickými vlastnostmi a odolností proti popraskání, a proto jsou používány v těžké výrobě.

Zdroj proudu

Novější svařovací stroje pro ruční obloukové svařování elektrodou mají invertorový zdroj, jehož výhodami jsou nižší hmotnost a menší rozměry. Díky tomu je svařování přímo na místě snazší, neboť je přeprava stroje méně problematická. Tyto svařovací stroje jsou k dispozici ve střídavé, stejnosměrné či střídavé/stejnosměrné variantě. Elektrody pro střídavý proud lze použít jak pro střídavý, tak i stejnosměrný proud, ale některé elektrody pro stejnosměrný proud nelze použít v režimu střídavého proudu.