Sequence Repeat

Vytvořte vhodný oblouk

Výhody

Funkce pro automatické spojení sekvencí Sequence Repeat poskytuje maximální volnost ve vytváření ideálního oblouku pro vaše konkrétní svařovací úlohy. Spojuje jednotlivé sekvence a přizpůsobuje svařovací cykly.

  • Vždy ploché svary a optimální průvar svaru = vyhnete se konvexním koutovým svarům
  • Menší námaha při svařování zdola nahoru a v poloze nad hlavou
  • Zjednodušuje pracovní proces
  • Ukládá nastavení na kartu SD, takže je můžete použít i v jiných svařovacích zdrojích Migatronic
Umožňuje svařování zdola nahoru a v poloze nad hlavou

Použití funkce Sequence Repeat pro komplexní svařovací úlohy, u nichž nejsou vhodné předdefinované svařovací programy. Proces usnadňuje zejména provádění složitého svařování koutových svarů zdola nahoru a v poloze nad hlavou.

Funkce pro automatické spojení sekvencí Sequence Repeat je ideální pro
  • Svařování koutových svarů zdola nahoru a v poloze nad hlavou
  • Otevřené spoje a koutové svary
  • Tloušťku plechu nad 3 mm
  • Všechny materiály
  • Ruční a automatizované svařování

Buďte kreativní

Při svařování s funkcí Sequence Repeat dochází k automatickému přepínání mezi předdefinovaným nastavením ampérů, svařováním pulzem nebo bez pulzu a předdefinovanými časovými úseky.
Nastavení všech parametrů ve zvolené sekvenci (2–9 sekvence). Samostatné nastavení sekvence a spojení do jednoho svařovacího cyklu.
Úprava a nastavení sekvencí přesně podle vašich představ – příklad je uveden na obrázku.