PowerArc

Zajišťuje maximální průvar svaru

Výhody

PowerArc zajišťuje hluboký průvar svaru u silnostěnných plechů Díky hlubokému průvaru svaru můžete vytvářet silné a pevné konstrukce.
Použijte funkci PowerArc pro svařování koutových svarů.

  • Silné a pevné konstrukce
  • Zvýšení rychlosti svařování až o 30%
  • Lepší průvar ve srovnání s běžným sprchovým obloukem.
PowerArc je ideální pro
  • Koutové svary
  • Ocelové konstrukce
  • Tloušťku plechu nad 6 mm
  • Uhlíkovou a nerezovou ocel
  • Ruční a automatizované svařování
Výkonná technologie

Funkce PowerArc tlačí svařovací drát do materiálu vysokým svařovacím proudem a ve srovnání s běžnou metodou svařování MIG/MAG sprchovým obloukem zvyšuje rychlost podávání drátu o 30 %.