Miga Job Control

Digitální paměť ve svařovacím zdroji

Výhody

Využijte digitální paměť svého svařovacího zdroje – ukládejte si oblíbená nastavení svařování a znovu je použijte, kdykoli budou potřeba.
Funkce MIGA Job Control vám umožní ihned nalézt obvyklá nastavení, takže můžete začít okamžitě svařovat.

  • Minimalizace času potřebného k nalezení optimálních nastavení pro konkrétní svařovací úlohy.
  • Uloží velké množství svařovacích programů pomocí názvů samostatných svařovacích úloh.
  • Pokud se svářeči dělí o svařovací zdroje, mohou si uložit svá vlastní nastavení a rychle je znovu použít.
  • Snadné procházení uložených svařovacích parametrů na grafickém ovládacím panelu
  • Kopírování nastavení do jiných svářecích zdrojů pomocí karty SD
Funkce Miga Job Control je ideální pro
  • Dílny s velkým počtem svářecích zdrojů a tam, kde se svářeči o tyto zdroje dělí
  • Předcházení zanesení chyb do nastavení