Svařovací stroje MIG / MAG

Svařování MIG/MAG je pravděpodobně nejvšestrannějším svařovacím procesem. Ve společnosti Migatronic se soustředíme na vývoj spolehlivých, uživatelsky přívětivých MIG/MAG svařovacích strojů s dokonalým svařovacím výkonem, abychom vám zajistili vysokou výrobní kapacitu bez ohledu na obor či podmínky.

Svařovací stroje Migatronic MIG/MAG

Ve společnosti Migatronic usilujeme o to, abychom v rámci celé naší produktové řady poskytovali ten nejlepší svařovací výkon a uživatelsky přívětivé svařovací stroje. Naše svařovací stroje pro obloukové svařování tavicí se elektrodou v ochranné atmosféře jsou důkazem kvality a znalostí, které vkládáme do každého našeho výrobku. Naše svařovací stroje MIG/MAG jsou používány po celém světě, kde slouží k výrobě a údržbě výjimečných konstrukcí pro průmyslová odvětví jako je výroba, námořní technika, stavebnictví, zemědělství – ale používají se také k opravě automobilů v automobilovém průmyslu. Naše synergické stroje usnadňují nastavení proudu, rychlosti podávání drátu a výsledné rychlosti svařování společně s dalšími jeho parametry otočením jediného ovládacího prvku. Nastavení můžete ovládat dokonce přímo na svařovací pistoli.

Obloukové svařování tavící se elektrodou v plynové ochranné atmosféře (GMAW)

Jedná se o proces obloukového svařování odtavujícím se svařovacím drátem v ochranném plynu. V závislosti na použitém plynu jsou nejběžnějšími GMAW procesy svařování v inertním plynu (MIG) a svařování v aktivním plynu (MAG). Proces MIG obvykle používá jako ochranný plyn argon nebo hélium, což jsou inertní plyny. Proces MAG častěji používá směs plynů, například argon-oxid uhličitý a argon-kyslík, která ve svaru aktivuje specifické podmínky. Některé stroje také podporují obloukové svařování s tavidlem (FCAW), které namísto pevného drátu využívá drátu plněného tavidlem a legurami.