Intelligent Current Control

Vytvářejte pevné svary s dlouhým výletem drátu v úzkých mezerách.

Inteligentní řízení proudu pro Sigma Select

Funkce Intelligent Current Control (ICC) pro svařování metodou MIG/MAG umožňuje svařovat s různou délkou výletu drátu a přesto dosáhnout vysoké kvality svaru a průvaru. Díky tomu lze zmenšit velikost úkosu na dílech, což vede k menšímu počtu svarů potřebných k vyplnění svarové mezery.

Výhody
 • Zlepšená kvalita svaru díky tomu, že přívod tepla není ovlivněn změnami délky výletu.
 • K vyplnění mezery je zapotřebí méně svarů, což zkracuje celkový výrobní čas.
 • Třikrát rychlejší vyplnění drážek ve srovnání s použitím svařování MMA (obalenou elektrodou).
 • Menší množství přídavného materiálu vede k úspoře nákladů na spotřební materiál.
 • Použití stejného svařovacího stroje MIG pro svařování kořene i krycích vrstev.
ICC je ideální pro
 • Vícehousenkové svařování s úzkými mezerami.
 • Kořenové mezery.
 • Silné materiály.
 • Všechny polohy svařování.
 • Uhlíkové oceli.
  Ruční a automatizované svařování.
Co si nastavíte, to dostanete

Obvykle nastavený svařovací proud určuje požadovanou intenzitu proudu. Proměnlivý výlet drátu ovlivňuje rezistanci oblouku a následně intenzitu elektrického proudu. Změna výletu vede ke změnám svařovacího proudu.

U ICC odpovídá nastavený proud svařovacímu proudu, který je konstantní po celou dobu svařování pro délku výletu drátu až 40 mm. Co nastavíte na ovládacím panelu, to také dostanete.

Zmenšete velikost úkosu

Pomocí ICC je možné zmenšit velikost úhlu úkosu na plechu až na 30°.

I tak je zajištěno dosažení dokonalého průchodu kořenem a zároveň snížení počet vrstev plniva.

Výsledkem je snížení nákladů na přídavný materiál a úspora cenného času při výrobě.

Stabilní proud a dokonalý průvar

Při použití standardního svařování stejnosměrným proudem a krátkého výletu drátu je stabilita oblouku prefektní. Při dlouhém výletu ale tlak v oblouku klesá, což má za následek nestabilitu hoření a nedostatečný průvar.

S ICC můžete udržet tlak v oblouku a průtok proudu i při dlouhém vyčnívání a dosáhnout optimální penetrace.

Tenká plynová hubice pro svařování s úzkou mezerou

Vyberte si pro svůj hořák úzkou plynovou hubici a kontaktní trysku, abyste zachovali stejně přesný oblouk jako při běžném svařování stejnosměrným proudem. Použijte ji pro kořenový průchod a několik prvních vrstev ve svaru s úzkou mezerou. Díky štíhlému tvaru dosáhnete ještě dále. V případě potřeby ji snadno nahradíte běžnou plynovou hubicí, abyste zajistili optimální ochranu plynu.