L&S Technischer Handel

V roce 2016 zaznamenala německá společnost L&S Technischer Handel GmbH v Severním Porýní-Vestfálsku nárůst v objemu zakázek. To samozřejmě znamenalo samo o sobě pozitivní vývoj, ale trvale vysoké využívání výrobních kapacit znamenalo obrovský tlak a delší dodací lhůty a generální ředitel Torsten Lezius si uvědomil, že je třeba něco udělat. Investice do řešení CoWelder umožnila společnosti vyrábět více na zakázku než na sklad.

POTŘEBA SVAŘENCŮ VYSOKÉ KVALITY

Od svého založení v roce 2000 se společnost L&S Technischer Handel postupně rozvíjela. Nejprve mladá rodinná firma dodávala pouze díly pro automobilový a jiný průmysl. Brzy však zaznamenala příležitosti v odvětví odpadů a recyklace, kde několik zákazníků poptávalo náhradní díly, které byly těžko dostupné v požadované kvalitě.

SVAŘOVNA BYLA NA LIMITU SVÉ KAPACITY

Svařovací oddělení neustále na hranici své kapacity, takže bylo nutné se rozhodnout mezi zaměstnáním dalších zaměstnanců a investováním do automatizovaného svařovacího zařízení.

"Brzy se však ukázalo, že varianta automatizovaného svařování je ta pravá, protože v našem okolí bylo obtížné najít kvalifikované svářeče", vysvětluje Torsten Lezius.

ROBOTIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ PRO SVAŘOVÁNÍ MALÝCH SÉRIÍ

Společnost L&S vyrábí spíše malé šarže o 50 až 800 jednotkách a v různých variantách, což by znamenalo značné náklady v souvislosti s časem a zdroji programátora, který by programoval a upravoval tradiční automatizované řešení. Ve světle této skutečnosti upozornil místní prodejce svařovací techniky společnost L&S na obrovskou flexibilitu řešení CoWelder.

 

Flexibilita přesahuje očekávání

Společnost L&S vyrábí náhradní díly pro různé typy odpadních kontejnerů, pojízdných kontejnerů a kontejnerů ASP. Díky velkému počtu konečných produktů se sortiment výrobků v průběhu let značně rozrostl. Vzhledem k nepravidelnosti objednávek zákazníků však není možné udržovat všechny náhradní díly na skladě.

Méně časté komponenty jsou vyráběny na zakázku, což vyžaduje větší flexibilitu pracovníků svařování. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto komponenty jsou obvykle vystavovány obrovskému zatížení, svary musí být provedeny ve vysoké kvalitě. A samozřejmě společnost L&S měla obdobně vysoká očekávání od řešení CoWelder.

"Jsme se systémem CoWelder spokojeni, protože programování komponent a přepínání z jedné komponenty na druhou je snadné - jeho flexibilita je úžasná", vysvětluje Torsten Lezius.

 

ROBOT JE JAKO NOVÝ KOLEGA

 Zaměstnanci se ke svému novému kolegovi stavěli velmi pozitivně, což usnadnilo zavedení CoWelderu do jejich každodenní práce. Nikdy v něm nespatřovali konkurenta, nýbrž ho od prvního dne využívali k plnění dříve únavných úkolů.

Pan Lezius byl překvapen, když viděl tvůrčí schopnosti svých zaměstnanců a jejich schopnost objevovat další komponenty, které mohly být vyráběny rychleji, lépe a levněji s využitím systému CoWelder.

SVAŘÍ 6 VÝROBKŮ BĚHEM 10 MINUT

Pokud není kapacita CoWelderu využívána pro spěšné objednávky, robot typicky zpracovává najednou dvě jednotky jedné komponenty na třech stanovištích svařovacího stolu, což znamená celkem 6 komponent.

Doba trvání tohoto typu rotace trvá přibližně deset minut včetně přípravy upínačů, v závislosti na typu a velikosti.

Jakmile je program pro danou komponentu připraven, jsou programy volně kombinovatelné a lze je znovu vyvolat pomocí několika kliknutí na dotykové obrazovce robota. Díky tomu jsou komponenty míchány náhodně a je možné přepínat mezi typy a pořadím vyráběných komponent.

 

DÍKY FLEXIBILITĚ JSME SNÍŽILI ROZPRACOVANOST A ZKRÁTILI DODACÍ LHŮTY NA POLOVINU

CoWelder má velkou výrobní kapacitu. Dokonce i při konzervativních výpočtech 5,5 cyklů za hodinu (v protikladu k 6), má kapacitu vyrábět 264 komponent za den.

"Začali jsme znovu vyrábět na sklad. Dříve bylo pro tentýž objem výroby zapotřebí minimálně dvojnásobné množství času. U některých komponent jsme schopni zkrátit dodací lhůtu ze dvou týdnů na jeden. A s potěšením můžeme říci, že v zásadě to naše kvalifikované svářeče nijak nezatěžuje. Komponenty jsou večer hotovy jakoby mávnutím kouzelného proutku", říká pan Lezius.

PROVOZOVÁNÍ ROBOTA JE JEDNODUCHÉ
Že obsluha CoWelderu, tj. umístění komponent do upínačů, spouštění procesu svařování a následné vyjmutí komponent, je obvykle zajišťována pracovníky obsluhujícími vedlejší pilu.
Jakýkoliv prostoj u pily je možné optimálně využít pro obsluhu CoWelderu. Programování a nastavení systému řeší pan Lezius nebo technik.
Jakmile je proces nastaven a první komponenty byly bezchybně svařeny, přejímá obsluhu personál pily. Potřebují jen rychlé a jednoduché pokyny týkající se bezpečnosti a způsobu obsluhy CoWelderu. Takto minimalizuje optimální využití času mzdové náklady a zvyšuje produktivitu.

 

ZKRACUJE VÝROBNÍ ČASY JEDNOTLIVÝCH SVAŘENCŮ

Závěr je takový, že CoWelder zkracuje výrobní dobu pro jednotlivé komponenty někdy o více než polovinu, zvyšuje kvalitu svařování, výrobní kapacitu a flexibilitu a pomáhá zkracovat dodací lhůtu. Velmi dobrý výsledek již po několika týdnech provozu.