Kvaerner Stord

Norský průmyslový gigant Kvaerner Stord testoval použití kompaktních svařovacích zdrojů Omega Yard, které jsou určeny pro použití v náročném prostředí. A náročné prostředí je přesně to, čemu jsou svařovací zdroje Omega Yard vystaveny na pracovištích společnosti Kvaerner Stord.

Bez změn tavné lázně

Při testování nového svařovacího zdroje se můžete setkat s nejrůznějšími situacemi, které mohou být buď dobré, nebo špatné, nepříjemné, nebo úžasné. Výsledky dokonce mohou být tak skvělé, že budete chtít do protokolu o zkoušce nakreslit usmívajícího se smajlíka. A to je přesně to, co svářeč Oddvar Schei udělal po otestování svařovacího zdroje Omega Yard. Byl to jeden z těch příjemných dnů, kdy se použití smajlíků hodí.

V oboru svařování se situace mění rychle. Patrná je stále rostoucí poptávka po efektivitě, takže pokud získáte testovací svařovací zdroj, který je schopný svařovat bez přerušení po dobu jedné hodiny bez jakýchkoli změn tavné lázně, je to důvod k radosti. Oddvar Schei, svářeč a plánovač ve společnosti Kvaerner Stord, do zkušební zprávy zapsal následující: "Když jsme svařovací zdroj testovali, byli jsme schopni svařovat 55 minut za použití cca 300 A, což je 100 % pracovního cyklu, bez jakýchkoli změn tavné lázně  . Svařování zastavil až prázdný kotouč drátu. Nic podobného jsem zatím u kompaktních svařovacích zdrojů neviděl".

Svařovací zdroj Omega Yard prostě svařuje a svařuje. Stabilní tavná lázeň zaručuje lepší pronikání do materiálu, a tím pádem i vysoce kvalitní svary. Rychlé a správné provedení úkolu je základem efektivity. A právě to je základem existence svařovacího zdroje Omega Yard.

Posledních 50 A má rozhodující význam.

Svařovací zdroj Omega Yard zaručuje lepší pronikání do materiálu a zabraňuje nedostatečnému průvaru díky použití vysokého proudu.

"U svařovacího zdroje Omega Yard, který využívá 300 A, je patrný rozdíl oproti kompaktním svařovacím zdrojům, které využívají 250 A", říká Oddvar Schei, svářeč a plánovač ve společnosti Kvaerner Stord. "Pokud můžete svařovat celou hodinu při cca 300 A bez jakýchkoli změn tavné lázně a sprchový oblouk zůstává sprchovým obloukem, je zaručeno lepší pronikání a nedochází k nedostatečnému protavení", dodává. 50 A navíc má rozhodující význam.


O společnosti Kvaerner Stord
Společnost Kvaerner Stord je celosvětovým vedoucím dodavatelem kompletních plošin pro těžbu ropy a zemního plynu v pobřežních vodách a zpracovatelských závodů na pevnině. Společnost se specializuje na nákladově efektivní konstruování, projekty zajišťování a konstrukce (EPC) a zaměstnává přibližně 2 900 pracovníků.