Validace a kalibrace

Validace 

Potvrzení - prostřednictvím objektivního ověření, že byly splněny požadavky na specifické použití, popř. použití v daném prostředí.

Účel
Ověření, zda je svařovací zařízení vhodné pro zamýšlený účel. Požadavky na toleranci může určit uživatel v souladu s IEC 60974-14..

Kalibrace

Ověření přesnosti měření měřících přístrojů zařízení.

Účel
Přesnost měřících přístrojů se kontroluje na +/- 2.5% maximálních hodnot. Požadavky na toleranci jsou v souladu s EN60974-14.

Poznámka: Validace kompletních svařovacích zařízení zahrnuje i kalibraci připojených nebo vestavěných měřících přístrojů.

Kdy musím validovat?

Kalibrace měřících přístrojů svařovacích zařízení (např. ampérmetrů, voltmetrů) je obecně vyžadována pouze tehdy, pokud kvalita svaru a její opakovatelnost závisí na přesných a opakovatelných parametrech, jako je proud, napětí, rychlost, průtok plynu a pulzní charakteristiky. Ve schématu níže uvádíme, kdy validovat/kalibrovat.

 

Schéma ke stažení

Jak často validovat?
  • Minimálně jednou za rok dle IEC 60974-14
  • Co se zařízením po opravě nebo přestavbě.
  • Když jsou náznaky, že měřící přístroje neměří správně.
  • Pokud bylo zařízení viditelně poškozeno a poškození by mohlo ovlinit funkci jednoho nebo více měřících přístrojů.
  • Pokud bylo zařízení užíváno v rozporu s jeho určením, pokud bylo vystaveno rizikům (např. přetížení nebo dopravní nehodě), popř. při jakékoliv jiné události, která mohla mít za následek pokození nebo zničení jednoho nebo více měřících přístrojů.
Euro normy

Pro zpracovatele kovů dle DS/EN ISO 9001:2015 platí nadále několik norem. Každá norma odkazuje na normu další, na konci je pak norma IEC 60974-14 a potřeba osvědčení o validaci.

IEC 60974-14 popisuje přesnou metodu provedení validace, která je vhodná pro většinu aplikací. 


Při servisu svařovacích zařízení je nutná také kontrola jejich bezpečnosti a dodržení plánu údržby.