Validering och kalibrering

Validering

Bekräftelse - genom att tillhandhålla objektiva bevis – att kraven för specifikt, avsedd användning är uppfyllda.

Ändamål
Bestämning av om svetsutrusningen är lämpad för det avsedda ändamålet. Toleranskrav kan fastläggas av kunden och fortfarande följa IEC 60974-14.

Kalibrering

Bestämning av mätinstrumentens noggrannhet.

Ändamål
Mätinstrumentens noggrannhet kontrolleras till +/- 2,5% av maximalvärderna. Toleranskraven är i enlighet med EN60974-14.

Observera: Validering av den kompletta svetsutrustningen omfattar även kalibrering av anslutna eller inbyggda instrumenter.

 

När ska jag validera?

Generellt är kalibrering av svetsutrustningens instrument (t.ex strömstyrka- och voltmetrar) ett krav endast när svetsningens kvalitet/repeterbarhet beror på korrekt och återkommande inställning av parametrar, som t.ex ström, spänning, hastighet, gasflow och pulsegenskaper. I översikten nedanför kan du se, när du skall validera/kalibrera.

Download översikt

Hur ofta skall jag validera?
  • Mindst en gång om året i enligt IEC 60974-14
  • När utrustningen byggs om eller repareras.
  • Vid tecken på att ett instrument inte registrerar korrekt.
  • Vid synliga skador på utrustningen, och om skadorna kan ha påverkat ett eller flera instruments funktioner.
  • Varje gång utrustningen missbrukas eller utsatts för tung belastning (t.ex överbelastning eller trafikolycka) eller en annan händelse, som kan ha resulterat i skada på ett eller flera instrument.
Euro standarder

Metallbearbetningsföretag, som följer DS/EN ISO 9001:2015, kommer att uppleva, att flera olika standarder blir relevanta. Varje standard refererar till andra standarder och slutar med IEC 60974-14 och valideringscertifikatet.

IEC 60974-14 beskriver en rigorös metod för att utföra validering, som är lämplig för de flesta användningsområden.

SÄKERHETSTEST och UNDERHÅLL/EFTERSYN krävs också vid service av utrustning till ljusbågesvetsning.