Sigma One

En uppgift. Att svetsa.

Sigma One är en mycket enkel invertersvets med hög prestanda – idealisk för intensiva svetsuppgifter inom tillverkning där huvudsyftet är att hålla produktiviteten hög.

  • Hög intermittens - svetsa länge och oavbrutet
  • Få program och funktioner - endast det essentiella
  • Snabb svetsning med puls
  • Avancerad utrustning, lätt att använda

Använd maskinen för svetsning av stora stålkonstruktioner, prefabricerade komponenter och tjocka plåtar i konstruktionsstål och rostfritt stål i produktionshallar eller andra arbetsplatser.

Med One blir uppgifterna gjorda

Med Sigma One får du de nödvändiga svetsprogram och funktioner som du behöver för att utföra effektiv och förstklassig svetsning i flera pass. Ljusbågen behöver inte förfinas utan det är bara att svetsa. Använd utrustningen för rotsvetsning och ytterligare lager.

Du kan svetsa under många timmar utan någon minskning av strömmen och utan försämring av  svetskvaliteten. Svetsa så många meter per dag som uppgifterna kräver. Med ett tillräckligt stort team av svetsare kan produktiviteten hållas på absolut max.

Du kan koncentrera dig helt och hållet på arbetet. Grunduppgiften är som vanligt: att svetsa. En Sigma One kan du ta med dig in i containrar eller andra smala utrymmen och du behöver inte avbryta jobbet stup i kvarten. Håll produktiviteten hög. Gör klart jobbet som du startade.

Migatronic Sigma One serie.

Migatronic Sigma One serie.

Grafisk kontrollpanel

Du navigerar lätt på den enkla och tydliga displayen som är lätt att avläsa för både svetsaren och arbetsledaren. Den underlättar de dagliga arbetsrutinerna och ser till att arbetet blir effektivt.

Interface är användarvänligt för alla användare – oavsett erfarenhet. Välkända symboler och visuella presentationer visar hur dina justeringar kommer att påverka svetsningen. Vigtig information som material, gas och godstjocklek visas tydligt och finns alltid lätt till hands.

Välj synergisk DC eller pulsprocess
Synergi DC

Vid synergi är alla primära svetsparametrar sammanknutna, så de följer varandra. Välj den styrningen, om du har behov för föinställda svetsprogram till att utföra specifika uppdrag.

Puls

Puls-processen är en utvidgning av synergi DC. Den ger dig bättre kontroll över ljusbågen jämfört med DC-svetsning och den ökar svetshastigheten. Den låga värmetillförseln och sprutfri svetsning gör pulsprocessen idealisk till rostfritt stål och aluminium.

Överblick

Produktfördelar

Miga Memory: Spara dina inställningar

Dra nytta av svetsmaskinens digitalminne – spara dina favoritinställningar för svetsning och ta fram dem igen när som helst. Hitta lätt dina vanliga inställningar och kan börja svetsa direkt.

Funktioner

WPS Låskort

Möjliggör låsning av parameterinställningar på olika nivåer. Perfekt för övervakning av svetsprocedurer och förbyggande av felaktiga inställningar.

Få de senesta softwareuppdateringarna

Så fort det finns en ny softwareuppdatering, kan du hämta uppdateringen gratis här på sidan och uppdatera maskinen via ett SD-kort.

Programpaket

Standardpaketet har över 40 svetsprogram för svart stål, rostfritt stål och aluminium.Du kan lägga till fler program till alla material om det blir nödvändigt.

LED-ljus

LED-ljus i matarverket gör det lätt att byta tråd och matarhjul under dåliga ljusförhållanden. LED-lys fås som extrautrustning.

It's keen to be green

Med Sigma Select kan du minska din gasförbrukning rejält.
Tekniken Intelligent Gas Control® förhindrar överförbrukning av gas och du kan spara upp till 50 %.

Beräkna dina besparingar