Intelligent Gas Control®

Mindre gas för varje svetsning

Fördelar

IGC® Intelligent Gas Control tekniken förhindrar överförbrukning av gas och ger dig stora besparingar med tiden.
När smältbadet alltid er perfekt skyddat, får du bättre kvalitet i varje svetsning.
Se till att alla svetsmaskiner är utrustade med IGC® Intelligent Gas Control och spara pengar varje dag.
Din investering kommer löna sig snabbt.

  • Alltid optimalt gasskydd = inga hål, porer eller orena svetsningar. Färre fel som orsakas av otillräckligt gasflöde eller gasturbulens
  • Ingen onödig förlust av gas, så kallad gaspuff vid tändning = ingen överkonsumtion av gas
  • Ingen förändring av arbetsrutiner = enkelt för svetsare
  • Färre byten av gasflaskor = spara både tid och pengar
  • Gassynergilinjer är förjusterade för MIG- och TIG-svetsning – efter gas och typ av kabel
IGC® är perfekt för
  • Alla svetsprocesser
  • Alla material
  • Alla typer av svetsningar
  • Manuell och automatiserad svetsning
Räkna ut dina besparingar

All svetsproduktion är olika.

Räkna ut dina egna besparingar här.

 

Gå till IGC®-kalkylatorn

Ingen överförbrukning vid tändningsögonblicket

Intelligent Gas Control- optimerar automatiskt ditt aktuella behov av gasflöde under hela svetsförloppet. Med en traditionell ventil är slöseriet med gas mycket större. Svetsning med Intelligent Gas Control- förhindrar en sådan överförbrukning av gas vid tändningsögonblicket.

IGC®  kan allt om din svetsning

Ju högre strömstyrka och ju större smältbad, desto mer gas behöver du. En traditionell ventil vet inte det. Intelligent Gas Control kan allt om din svetsning och ser till att smältbadet alltid är perfekt skyddat.