Sequence Repeat

Uppfinna en egen båge

Fördelar

Sequence Repeat™-tekniken ger maximal frihet att konstruera en perfekt båge för just ditt specifika svetsjobb. Länka samman enskilda sekvenser och skräddarsy svetscykler.

  • Alltid platta svetsfogar och optimal svetsgenomträngning = undvik konvexa kälsvetsningar
  • Gör stigande svetsning och överliggande svetspositioner mindre ansträngande
  • Förenklar arbetsprocessen
  • Spara inställningarna på ett SD-kort och för över dessa till andra Migatronic-svetsmaskiner
Stigande och överliggande positioner

Använd Sequence Repeat för komplicerade svetsningsuppdrag där inga fördefinierade svetsningsprogram är tillräckligt bra.

Processen gör det enklare att utföra de svåra kälsvetsningarna i stigande och överliggande positioner.

Sequence Repeat är perfekt för
  • Kälsvetsningar i stigande och överliggande positioner
  • Öppna sömspår och kälsvetsningar
  • >3 mm tjock plåt
  • Alla material
  • Manuell och automatiserad svetsning

Kreativ svetsning

Under Sequence Repeat-svetsningar växlar processen automatiskt mellan fördefinierad ampere och puls/ingen puls och fördefinierade tidsperioder. Justera alla parametrar i de valda sekvenserna (2–9 sekvenser). Ställ in sekvenserna var för sig och anslut dem i en svetsningscykel. Du kan ändra och ställa in sekvenser precis som du vill. Illustrationen är ett exempel.