Sequence

Testa dig fram till de perfekta inställningarna

Fördelar

Med sekvensfunktionen kan du spara upp till nio personliga sekvenser och du växlar enkelt mellan dem genom att klicka på svetsbrännaren. Använd sekvens för monteringsjobb,
till exempel när svetsare utför många olika svetsningar under en arbetsdag.

  • Spara upp till 9 olika sekvenser.
  • Växla mellan sparade sekvenser bara genom att klicka på svetsbrännaren = effektiv svetsning
  • Undvik att justera till samma inställningar igen och igen = spara värdefull tid
  • Spara sekvenserna på ett SD-kort och överför dem till andra Migatronic-svetsmaskiner
  • Gör de dagliga arbetsprocesserna enklare
Sekvens är perfekt för
  • Montering
  • Alla material
  • Alla svetspositioner


Justera ampere och trådmatningshastighet efter specifika svetsningsuppdrag och spara sekvenserna. Hämta tillbaka dina personliga svetsningssekvenser när du behöver dem. Det är inte svårare än så.