MMA svetsmaskiner

MMA-svetsmaskiner innebär låga omkostnader och mångsidighet vid montagesvetsning, offshore, underhåll och reparation och många andra industrier - och med en Migatronic svetsmaskin misslyckas det inte.

MMA-svetsning (manuell metall-ljusbågesvetsning)

MMA, även känt som manuell metall-ljusbågesvetsning med beklädda elektroder (SMAW) eller bara elektrodsvetsning, är en billig svetsprocess. Med en nedsmältande fluxbeklädd elektrod och en jordklämma görs en avsiktlig kortslutning på svetsämnet. En elektronisk ljusbåge bildas mellan elektroden och ämnet, som värmer tillräckligt för att smälta båda delarna. Allt eftersom elektroden smälter, utvecklar fluxbeläggningen på elektroden gas och slagg, vilket bidrar till att skydda smältbadet. Gasen håller luft och andra föroreningar borta, medan det bildas slagg övanpå smältbadet för att skydda svetssömmen. Slaggen svalnar och stelnar snabbt och skyddar smältbadet, efter det att gasen är försvunnen. Denna kombinationen gör MMA-svetsning perfekt för blåsiga förhållanden (utomhusanvändning). Andra svetsprocesser kan påverkas härav.

Elektrodsvetsning är en äldre typ av svetsning, som dock fortfarande används brett, för att metoden är mångsidig och billig och ger starka svetsningar. Dessutom är MMA-invertersvetsmaskiner som regel bärbara, för att det inte behövs gasflaskor och matarverk, utan bara en strömförsörjning. MMA-svetsning producerer dock svtessprut, vilket innebär mer efterbehandling och därmed försämrar produktiviteten. Dessutom skall elektroder bytas ut med jämna mellanrum. Används speciellt till gjutjärn och stål.

Svejsepositionen har betydning for, hvilken type elektrode der skal anvendes. For eksempel skal der til lodret faldende svejsning på et rustfrit stålrør bruges en elektrode af rustfrit stål med den rigtige kemiske fluxsammensætning. Elektroder kan inddeles i tre forskellige grupper:

Cellulosa

Lämplig för lodrät fallande svetsning. Denna typ av elektrod har en hög koncentration av cellulosa, vilket resulterar i snabb avsmältning och djup gennombränning. En olycklig egenskap är grov svetsavlagring, som gör borttagandet av slagg besvärligt.

Rutil

En universal-elektrod med en hög andel av titaniumoxid i fluxbeläggningen. Bidrar till lätt ljusågetändning, mindre svetssprut och därmed till en fin svetssträngsprofil. Elektroden, som är AC- och DC- kompatibel, kan användas i alla positioner och är speciellt lämpad för svetsning av kantsöm i under-upp/lodrät position.

Basic

Med ett förhållandevis högt innehåll av kalciumkarbonat och kalciumfluorid gör denna elektrod slaggen mer flytande och snabbstelnande. Den passar till lodrät och under-upp svetspositioner. Elektroderna ger svetsning av hög kvalitet med goda mekanisk egenskaper och spricksäkerhet och används därför i tung industri.

 

Strömkälla

Nyare maskiner till manuell metall-ljusbågesvetsning har inverter-strömkälla, som extra fördel har de en låg vikt och är små i storlek. Det gör montagesvetsning lättare, för att transporten dem blir mindre besvärligt. Dessa strömkällor kan fås som AC eller DC eller AC/DC. AC-elektroder kan användas till båda versionerna, men det är inte alla DC-elektroder, som kan användas till AC-svetsning.