Service

Ett svetsaggregat är en avancerad teknisk maskin.

Den bara måste fungera så att du alltid kan göra ditt bästa.

Ta del av Migatronics omfattande kunskaper om svetsmaskiner

Migatronics auktoriserade samarbetspartner är utbildade servicetekniker som är behöriga att på ett fackmannamässigt sätt utföra service och underhåll samt säkerhetskontrollera och testa svetsutrustning.

Serviceteknikerna känner till dina Migatronic-svetsmaskiner och deras bilar är fullpackade med originalreservdelar.

Följ alla gällande standarder

Alla auktoriserade servicepartner samarbetar med Migatronic-huvudkontorets supportteam, svetsexperter och FoU-avdelning för att säkerställa en enhetlig kvalitetskontroll och göra det möjligt för dig att följa relevanta standarder, som SS-EN 1090 och SS-EN-ISO 3834.

 

Hitta en servicepartner nära dig

Kecon

"When I call Migatronic, I get the service I need. Migatronic provides excellent service. The service technician providing support to us knows what he is talking about. Whatever job he is booked for, is carried out meticulously."

– Eskil Valaker, production manager, Kecon, Skælskør, Danmark

Garanti: 2, 3 eller 5 år

Du är säker på hög kvalitet, när du köper Migatronic produkter. Du får alltid 2 års garanti på nya svetsmaskiner. Registrera din svetsmaskin och få 3 års garanti på utvalda komponenter och 5 års garanti på transformatorer, drosslar och likriktare.

 

Registrer din svejsemaskine her

Validering, kalibrering och säkerhetstest

Vad betyder validering och kalibrering? När ska du validera och hur ofta?

Få alle svaren här