Pi TIG

Detaljinriktad, innovativ, enkel

Svetsmaskinerna i Pi-serien är användarvänliga och uppfyller praktiskt taget alla behov för TIG- och MMA-svetsning. De är högpresterande invertermaskiner och kan användas för precisionssvetning i svart stål, rostfritt stål, aluminium och andra höglegerade material.

  • Utformad för att du ska kunna utföra tyngre svetsarbeten så bra som möjligt
  • Förenklar även de mest avancerade TIG-svetsningarna
  • Den professionella TIG-svetsarens favoritutrustning

Pi-serien omfattar hela spektrummet från bärbara maskiner till heavy duty maskiner på upp till 500 A för automat-/robotsvetning. Med maskinerna går det att utföra TIG HP (högfrekvens med puls), TIG H (utan puls), TIG AC/DC och MMA-svetsning med belagda elektroder.

Avancerade funktioner direkt i handen

Pi maskinerna kombinerar välbeprövad inverterteknik med nya styrnings- och kommunikationsmöjligheter. Det optimerar svetningen och gör även mycket avancerade funktioner lätta att hantera.

Synergy Plus

Synergy Plus är en speciell puls-funktion för TIG DC-svetsning, som dynamisk ställer in alla primära pulsparametrar.

Svetsa med upp til 200 A med endast 16 A säkring

Båda Pi 200 TIG maskinerna har funktionen PFC – Power Factor Correction: ett elektroniskt kretslopp som gör det möjligt att svetsa med upp til 200 A med endast 16 A säkring.

Avancerad TIG-svetsning helt enkelt

De intuitiva, ikonbaserade kontrollpanelerna är lätta att förstå

Den ultimata häftsvetsningen

Extremt små och exakta TIG-A-Tack-fixeringar utan rotskyddsgas i rostfritt stål. TIG-A-Tack minskar risken för försvagat korrosionsmotstånd och deformering. Fixeringarna är osynliga i den slutliga svetsfogen. Den perfekta lösningen.

 

Läs mer

It's keen to be green

Med Pi TIG kan du minska din gasförbrukning rejält. Tekniken IGC® förhindrar överförbrukning av gas och du kan spara upp till 50 %.

 

Läs mer

Produktfördelar

Spara dina svetsinställningar

Gör det lätt att uppfylla standarder för svetsproduktion. Gör det lätt att utföra återkommande svetsarbeten. Spara dina favoritinställningar för TIG-svetsning och ta fram dem igen med bara en knapptryckning.

Alla svetsningar håller en jämn kvalitet

Kontinuerlig TIG-svetsning med automatisk trådmatning: jämn kvalitet och hög svetshastighet. Optimera din manuella TIG-svetsproduktion med matarverket Cold Wire Feeder (CWF). CWF har ett minne för lagring av egna inställningar och synkroniserad puls på tråden som följer maskininställningarna. Finns för Pi 350 och 500.

D.O.C.® – snabbare AC-svetsning

Alla Pi AC-maskiner är försedda med D.O.C.®-funktionen (Dynamic Oxide Control). Funktionen ökar svetshastigheten med 30 % och sänker förbrukningen av såväl energi som volframelektroder. D.O.C. säkerställer en kontrollerad, smal renszon vid svetsning av aluminium.

Utnyttja strömmen till max

PI 200 är försedd med PFC (Power Factor Correction) vilket gör att du kan svetsa med en lång nätsladd eller med en generator som strömkälla. PFC gör att strömmen utnyttjas maximalt och det går att svetsa med ungefär 25 % högre svetsström med endast 16A-huvudsäkringar.

It's keen to be green

Med Pi TIG kan du minska din gasförbrukning rejält.
Tekniken Intelligent Gas Control® förhindrar överförbrukning av gas och du kan spara upp till 50 %.

Beräkna dina besparingar