Focus TIG

Förstaklassig enfas TIG- och MMA-invertersvetsmaskin

Focus TIG er en driftssikker enfaset svejsemaskine, der er udviklet til komplekse svejseopgaver i felten. Anvend den til svejsning i sort stål, rustfrit stål og aluminium. Du kan vælge mellem tre forskellige Focus TIG strømkilder.

  • Pulsfunktion
  • Högfrekvenständning eller lift-TIG. Så kan du tryggt svetsa i närheten av känsliga elektroniska apparater
  • PFC (Power Factor Correction)
  •  AC/DC funktionspanel för svetsning i aluminium

Focus TIG är en förstklassig svetsmaskin till montören. Maskinens storlek, PFC-funktion och lift-TIG-tändning gör den lämplig till verkstadanvändning och svetsuppdrag på fältet. 

Flexibel maskin, intuitiv betjäning

Den intuitiva funktionspanelen består av ikon-baserade knappar och en digitalt display, som kan visa strömstyrka, spänning eller sekundära parametrar. Välj enkelt de parametrar, du önskar ställa in.

Pulsfunktion

Pulsfunktionen ger ökad kontroll över smältbadet. Det gäller speciellt vid positionssvetsning eller tunnplåtsvetsning.

Använd Focus TIG under alla driftsförhållanden

Använd högfrekvenständning eller lift-TIG. Med Lift-TIG kan du svetsa utan att förstöra särksilr känsliga elektroniska apparater som t.ex sjukhusutrustning.

Utnyttja strömmen till max

Focus TIG har PFC (Power Factor Correction), som säkerställer en nätspänningstolerans från -40 till +10 %. Så kan du svetsa med lång nätkabel.

PFC är ett elektronisk kretslopp, som säkerställer maximalt utnyttjande av försörjningsströmmen och möjliggör svetsning med ca. 25% högre svetsström på endast 16 A nätsäkringar.

Produktfördelar

Bärbar och kraftfull svetsmaskin

Liten och lätt att ha med sig på fältet. Focus TIG är en avancerad, högpresterande maskin. Montörens självklara val till servicebilen.

Intuitivt funktionspanel

Funktionspanelen är mycket intuitiv och enkel att använda för alla svetsare.

AC/DC eller DC/HP panel

Med AC kan du svetsa i aluminium.

Funktioner

Hotstart (MMA)

Funktionen  hjälper till att skapa den rätta  temperaturen  i  smältbadet, när du påbörjar din svetsning. Hotstart ger extra ampere i de första sekunderna, när du tänder ljusbågen (från 0 till 10 sekunder).

PFC (Power Factor Correction)

Säkerställer en nätspänningstolerans från -40 till +10 %. Så kan du svetsa med lång nätkabel.

Polvändning

Skifta mellan positiv och negativ polaritet på elektroden vid DC-svetsning.

Tändning

Välj HF- eller lift-TIG-tändning - till svetsning under alla driftsförhållande.