WPS för massiv tråd (GMAW)

Viktig information innan du hämtar svetsprocedurer (WPS):

  • Samtliga gaser som används i standard-WPS:erna är: M21 enligt EN14175:2008 (15–25 % Ar i CO2).
  • Samma svetsningsprocess används i samtliga WPS:er: MAG 135 enligt EN ISO 4063:2011.
  • Alla svetspositioner överensstämmer med EN ISO 6947:2011.
  • Alla standard-WPS:er som tillhandahålls av Migatronic gäller för stål upp till grad S355 (rör med mist 500 mm i diameter, minst 150 mm i diameter för PA och PC).

 

Standard-WPS:er gäller för följande Migatronic-svetsmaskiner: Sigma, Sigma Select, Sigma Galaxy och Omega.