RallyMIG 160

RallyMIG 160

Föråldrad

Support

Enfas invertermaskin. Få omedelbar tillgång till alla svetsprocesser – MIG, MMA och TIG.

Välj din produktvariation

Föråldrade produkter

Garanti

Garantiperioden är 24 månader för nya svetsmaskiner, 12 månader för nya tillbehör och 6 månader för reservdelar. Garantiperioden räknas från fakturadatum till slutkund från leverantören, eller från leverantörens återförsäljare/distributör. Originalfakturan är dokumentation för garantiperioden

Svetsbrännare och mellankablar räknas som slitdelar, och endast fel och defekter som upptäcks inom 12 månader efter leveransen och som kan härledas till bristfälligt material eller bristfällig konstruktion gäller under garantin.

Download Migatronic garantivillkor