Samson Agro

På grund av den stora tillväxten på marknaden för miljövänliga lösningar för spridning av naturgödsel upplever Samson Agro A/S en stor efterfrågan på slamvagnar, gödselspridare och annan utrustning till lantbruksindustrin. Det kräver stor flexibilitet och hög prestanda i företagets produktion, och därför har Samson Agro A/S beslutat att investera i en ny och specialutvecklad utgåva av den kollaborativa svetsroboten CoWelder från Migatronic.

Sedan 1943 har Samson Agro A/S utvecklat och producerat innovativa och miljövänliga kvalitetslösningar till djurproducenter och maskinstationer. Företaget har sitt huvudkontor i Viborg, där de har över 250 anställda. Därutöver har Samson Group A/S, som Samson Agro A/S är en del av, två fabriker i respektive Frankrike och Polen, där de har cirka 200 anställda.

Samson Agro A/S exporterar till hela världen – först och främst till Europa, där företaget just nu upplever stor efterfrågan på deras innovativa lantbruksmaskiner. De senaste åren har europeisk miljölagstiftning skärpts, och det har fått många lantbrukare att vända sig till Danmark och Samson Agro A/S, som är en bland världens ledande producenter av miljöriktiga slamvagnar, bommar, injektorer och gödselspridare.

- Med våra miljöriktiga lantbruksmaskiner lever kunderna upp till större delen av de miljölagar, som gäller i Europa och resten av världen. Just därför är det stor efterfrågan på våra lösningar, och det skapar stor aktivitet på våra fabriker – särskilt här i Viborg, där vi hela tiden anställer nya medarbetare och löpande försöker att optimera vår produktion, säger Henrik Lund, som är fabrikschef/COO hos Samson Agro A/S.

 - Vi har i många år haft ett riktig gott samarbete med Migatronic och använder oss uteslutande av Migatronic-svetsutrustning på vår fabrik i Danmark. Därför var det naturligt för oss att samarbeta med Migatronic och Migatronic Automation när vi ville hitta en ny robotlösning till vår produktion. Det har resulterat i en skräddarsydd svetsrobot som uppfyller våra krav på modern teknologi, effektivitet och hög användarvänlighet, fortsätter han.

En hög grad av frihet

För att optimera både flexibilitet och svetskvalitet behövde Samson Agro A/S en flexibel robot, som kan lägga en perfekt svetssöm i alla tänkbara positioner. För att bemöta företagets krav valde Migatronic och dotterbolaget Migatronic Automation att vidareutveckla svetskoncernens populära CoWelder, så den nu kan hängas upp på väggen eller i taket vilket har gett den kollaborativa svetsroboten en helt ny dimension.

- En tak-hängd eller väggmonterad svetsrobot ger en hög grad av frihet, som gör det möjligt både att svetsa flera eller större ämnen på en given yta. Så även om det är en förhållandevis liten svetsrobot, som bara väger 33,5 kilo, så har den en stor räckvidd, säger Henrik Lund och fortsätter:

- CoWelder-lösningen är dessutom kopplad till en Sigma Select 400 strömkälla från Migatronic, som är en mycket kraftfull svetsmaskin, som på ett intelligent vis alltid säkerställer en hög svetskvalitet. På det sättet har vi fått en lösning, som passar riktigt bra till de uppdrag, vi har här hos Samson Agro A/S.

Användarvänlighet i toppklass

Ut över hög effektivitet ställde Samson Agro A/S även krav på lösningens användarvänlighet. Enligt Henrik Lund skall svetsroboten nämligen kunna hanteras av medarbetare utan en robotoperatörsutbildning. Eftersom CoWelder har en intuitiv och lätt användarbar interface, värderade Migatronic och Migatronic Automation, att den var den rätta lösningen för Samson Agro A/S.

- Att investera i en CoWelder från Migatronic var en bra idé för oss. Den är lätt att använda och mycket enklare än vi sett tidigare. Därför behöver Samson Agro A/S inte nödvändigtvis hyra in skickliga robotoperatörer, som dessutom kan vara svåra att rekrytera. Det krävs inte mycket förkunskaper om svetsrobotar för att hantera CoWeldern, och vi kan lära upp våra nuvarande medarbetare att hantera roboten på en timme eller två, berättar Henrik Lund och fortsätter:

- Då roboten är så enkel att hantera, har vi dessutom tänkt oss att lära upp fler medarbetare i hanteringen av den. På det sättet står produktionen inte stilla, om nu en robotoperatör skulle gå och bli sjuk eller ska på semester, då en annan medarbetare i så fall lätt kan ta över. Det är i hög grad robotens användningsnivå som säkerställer investeringens återbetalning. Samtidig är det också fantastisk att få visa vår personal, att investeringar i robotteknologi inte kan ersätta vårt duktiga folk på golvet, utan att robotarna ger produktionen ett stort lyft.

Specialdesignad robotlösning

Enligt Christian K. Holm, som är distriktschef hos Migatronic, utvecklar Migatronic ofta nya och skräddarsydda lösningar till sina kunder. Det är nödvändigt, då de flesta produktionsföretag ofta arbetar med olikartade processer:

- Vi arbetar alltid för att vara flexibla, så vi kan utveckla speciallösningar, som lever upp till våra kunders förväntningar och passar in i deras produktionslinje. I förhållande till CoWelder har vi exempelvis 18 standardlösninger, som vi normalt kan utgå ifrån. Dem har vi möjlighet att vidareutveckla, så lösningen relativt snabbt kan anpassas och bidraga till att rationalisera ett företags produktion, säger han och fortsätter:

 - Men oavsett om man investerar i en standardlösning eller en specialdesignad svetsrobot, så får man naturligvis alltid Migatronics höga servicenivå med i köpet. Så om en svetslösning skulle råka ut för ett problem, så rycker vi ut med det samma. Den säkerheten har en enorm stor betydelse för våra kunder, eftersom stillestånd och driftsstörningar kan kosta mycket för produktionsföretag, avslutar Christian K. Holm.