Oglaend System

Med syftet att rationalisera produktionen av sitt breda sortiment av flexibla produkter beslutade Øglænd System, som är marknadens ledande leverantör av upphängnings- och inslutnings­system, att investera i en svetsautomatiseringslösning med intelligent fixtur-teknologi från Migatronic Automation.

Utmaningen av kundanpassad massproduktion

Øglænd System utvecklar, producerar och marknadsför ett brett produktsortiment såsom upphängningssystem, kabelbanor och kabelstegar till olje- och gasmarknaden, infrastruktur, varvsindustri, vindkraft, renrumsanläggningar och vattenbehandling, som kan anpassas till kundens specifika krav på design och storlek.

Det ställer stora krav på allsidighet och intelligens i företagets massproduktion. För att kunna hantera alla produktvarianter var Øglænds produktion i Klepp huvudsakligen baserad på manuell svetsning.

"Svetsautomatisering är på inget sätt nytt i vår produktionsprocess. Ändå kände vi ej till någon flexibel och intelligent automatiseringslösning, som skulle kunna lösa utmaningen med våra kunders varierade produkt­krav. Det var svetsfixturerna som var det största problemet, och vi hade tidigare investerat i ett flertal av dem utan resultat i praktiken. Därför fortsatte vi den gången med manuell svetsning", säger tillsyns- och svetskoordinator hos Øglænd System, Benjamin Ganic.

Fortsätta vara konkurrenskraftiga

Hos Øglænd System visste man dock, att manuell svetsning till massproduktion inte var en bra lösning.

"Vi visste, att vi var i behov av en eller annan form av automatiseringslösning för att kunna klara efterfrågan och fortsätta vara konkurrenskraftiga. Men man skall ej endast skaffa sig en automatiserings­lös­ning på grund av produktionseffektivisering, omkostnader och enhetlig svetskvalitet – det handlar också om att ta till vara på våra produktionsarbetare genom att avlasta dem från en massa manuellt arbete", säger Benjamin Ganic.

Förhållandet mellan moder- och dotterbolag

Moderbolaget Migatronic var redan en av Øglænds maskinleverantörer till manuell svetsning, och det var en representant från moderbolaget, som etablerade den första kontakten mellan dotterbolaget Migatronic Automation och Øglænd System.
"Migatronic har ett gott rykte hos produktionsbolagen i vårt område, och vi har varit mycket nöjda med samarbetet genom åren. Så då det gick upp för oss, att Migatronic Automation har den knowhow och kompetens, som behövs för att utveckla en automatiserings­lösning, som passar till våra behov, så var vi självklart intresserade", säger Benjamin Ganic och fortsätter:
"I första omgången blev vi inbjudna av Migatronic Automation till att besöka en av deras kunder i vårt lokal­område, där vi fick se en av deras spännande svetsautomatiseringslösningar. Presentationen och den samtidiga rådgivningen gav oss fullt förtroende för investeringsprocessen – och det var där, vi startade vårt täta samarbete med Migatronic Automation."

Intelligenta svetsfixturer

Migatronic Automation satte fokus på att presentera Øglænd System för en automatiseringslösning, som kunde lösa företagets största problem i förhållande till svetsfixturerna.

"Vi utvecklade det, som vi kallar ‘intelligenta svetsfixturer’, som gör det lätt för Øglænds produktions­arbet­are att ställa in automatiseringsanläggningen till att effektivt hantera svetsämnen i många olika utformningar och storlekar – med bara med ett tryck på en knapp. I det här fallet har vi utvecklat ett lika avancerat kundanpassat software som hardware", förklarar Claus Pagh, försäljningschef hos Migatronic Automation.

Mer än en leverantör

Enligt Benjamin Ganic har både den nya svetsautomatiseringslösning och själva processen, som ledde till utvecklingen av den, varit mycket lönsam för det norska företaget.

"Vi har inte bara rationaliserat vår produktionsprocess och ökat produktiviteten på ett sätt, som vi inte trodde var möjlig – vi har även lärt oss en massa om svetsning genom samarbetet med Migatronic Automation. Det säger sig självt, att vi är glada över samarbetet och den automatiseringslösning, som de har levererat." 

Rådgivande ingenjörer

Det faller helt i linje med Migatronic Automations mål om att bli betraktad som rådgivande ingenjörer, som samarbetar med kunden för att utveckla den bästa möjliga automatiseringslösningen.

 

"Vi har skapat en unik automatiseringslösning, som är skräddarsydd för Øglænd Systems behov. Den optimerar produktionsprocessen från det ögonblick, som den är installerad, för att den automatiserar en produktionslinje, som brukar vara manuell. Det är i grund och botten det, vårt arbete går ut på – och det glädjer oss alltid att se, när vår teknologi tillför ett väsentligt värde hos kunden", avslutar Claus Pagh.