L&S Technischer Handel

Det tyska företaget L&S Technischer Handel GmbH upplevde 2016 en stigande orderingång. Det var naturligtvis i sig positivt, men det konstant höga utnyttjandet av produk­tionskapaciteten resulterade också i en enorm press och en längre leveranstid och det fick VD Torsten Lezius att inse, att något måste göras. Efter en investering i en CoWelder-lösning kunde företaget gå över till att producera efter order i stället för att producera till lager.

Uppfyllde behovet för svetsade delar av hög kvalitet

L&S Technischer Handel etablerades år 2000 och har sedan dess ökat stadigt. I starten levererade man uteslutande delar till bilbranschen och industrin, men den nya familjefirman fick snabbt öka på möjligheterna inom hantering av avfall- och återvinningsprodukter. Det var nämligen flera kunder inom återvinningsindustrin, som efterfrågade reservdelar, som var svåra att skaffa i den önskade kvalitet.

Flera komponentstationer på svetsbordet

Flera komponentstationer på svetsbordet

Svetsavdelningens kapacitet nyttjades fullt ut

Trots fler medarbetare och större fabriksareal stod valet i svetsavdelningen dock under en tid mellan att anställa fler medarbetare eller investera i en automatiserad svetsanläggning. "Det blev ändå ett snabbt beslut i riktning mot svetsautomatisering, för att det är mycket svårt att hitta kvalificerade svetsare i vårt område", förklarar Torsten Lezius.

Robotlösning för svetsning av små serier 

L&S producerar inga stora serier;  en typisk seriestorlek ligger på 50-800 stycken. Dessutom finns det olika varianter, så programmering och ändring av en klassisk automatiseringslösning skulle kosta både tid och resurser i form av en programmerare.

Då L&S‘ lokala återförsäljare av svetsutrustning på den bakgrunden gjorde dem uppmärksammade på och demonstrerade CoWelder-lösningen, var fördelen med dess enorma flexibilitet uppenbara.  

Flexibilitet överstiger förväntningarna

L&S producerar reservdelar till många olika typer av avfallscontainrar, roll-off-containrar och ASP-behållare. På grund av de många slutprodukterna har produktsortimentet vuxit enormt under årens lopp. Det är dock omöjligt att ha alla reservdelar i lager på grund av kundernas oregelbundna beställningsmönster.

Mera ovanliga delar produceras efter order, och det kräver stor flexibilitet hos de fem medarbetarna i svetsavdelningen. Då det samtidig rör sig om komponenter, som utsätts för enorm belastning, skall svetssömmen vara av hög kvalitet. Och naturligtvis hade L&S höga förväntningar på CoWelder-lösningen.

"Vi är glada över vår CoWelder, för att det är lätt att programmera komponenter och skifta från en komponent till nästa - den är otroligt flexibel", säger Torsten Lezius.

 

Roboten är som en ny kollega

Medarbetarna hade en mycket positiv inställning till deras nya kollega, vilket gjorde det lätt att införa CoWelder i det dagliga arbetet. De betraktade aldrig roboten som en konkurrent, utan har från starten använt den som en avlastning, som befriade dem från tråkiga rutinuppdrag.

Det förvånade Torsten Lezius att se, hur kreative hans medarbetare kunde vara, och hur snabbt de fann flera komponenter, som kunde produceras snabbare, bättre och billigare med CoWelder.

Svetsar 6 komponenter på 10 minuter
Ibland lägger en panikorder beslag på CoWelder, resten av tiden framställer L&S i regel 2 stycken av en komponent åt gången på 3 stationer på svetsbordet. Ett sådant varv, där man framställer 6 komponenter, tar ca. 10 minuter inklusive bestrykning av fixturer, allt efter typ och storlek.

När ett program för en komponent har utarbetats kan du kombinera program efter önskan och plocka fram dem med ett par klick på robotens touchskärm. Komponenterna blandas på det sättet helt godtyckligt. Man kan även inom loppet av få minuter skifta mellan typer och ordningen på de producerade komponenterna.

 

Leveranstiden har halverats

CoWelder har stor produktionskapacitet. Även vid en försiktig kalkylering med endast 5,5 cyklar (i stället för 6) per timme, kan den producera 264 komplexa komponenter per dag.

"Vi börjar långsamt att lägga på lager igen. Till samma produktionsmängd skulle vi förr behövt minst dubbelt så lång tid. För några komponenter kan vi minska leveranstiden från två veckor till en. Och det bästa är, att våra duktiga svetsare i stort sätt inte belastas av det. På kvällen ligger delarna där, som om de hade lagts dit av en osynlig hand", säger Torsten Lezius

Betjäningen av CoWelder är lätt

Betjäningen av CoWelder, alltså iläggning av komponenter i fixturen, igångsättning av svetsning och den efterföljande avlägnsadet av komponenter i största möjliga utsträckning tas omhand av människor, som hanterar en såg precis i närheten.

Vid sågen uppstår det ofta väntetid, som kan utnyttjas optimalt genom att använda CoWelder. Programmering och inställning av systemet tar Torsten Lezius eller en kvalificersd svetstekniker hand om.

Först när processen är inställd, och de första komponenterna är svetsade helt felfritt, övertar sågoperatörerna, som endast ska ha lite arbets- och säkerhetsteknisks vägledning av CoWelder. Genom att utnyttja tiden optimalt minimerar man alltså lönekostnaderna och ökar produktiviteten enormt.

Sammanfattningen: Halverar produktionstiden för enkla komponenter

Sammanfattningsvis är, att CoWelder ibland mer än halverar produktionstiden för enkla komponenter, förbättrar svetskvaliteten, ökar företagets produktionskapacitet samt flexibiliteten i produktionen och bidrar till att förkorta leveranstiden. Ett mycket glädjande resultat efter bara några få veckors drift.