Logitrans

När det gäller automatisering av produktionen, har Logitrans - en av världens ledande leverantörer av internt transportmaterial - varit i fronten i mer än en generation. Det familjeägda företaget har nyligen investerat i en ny svetsautomatiseringslösning från Migatronic Automation, vilket slutade med att överträffa alla förväntningarna.

Logitrans betraktas som en av de ledande inom utveckling och produktion av interna transportmaterial – från pallvagnar, lyftanordningar och rotatorer till skräddarsydda hanterings­lösningar.

Logitrans exporterar till mer än 55 länder i hela världen, störstadelen av exporten går dock till Europa. Logitrans leds och ägs i dag av familjens tredje generation: Gitte Kirkegaard är CEO, och systern Dorte Pedersen är produktionschef.

Med tanke på utbyte av några av företagets äldsta svetsanläggningar och optimering av produktionsprocessen har Logitrans nyligen investerat i en ny svetsautomatiseringslösning från Migatronic Automation.

"Vårt företags historia går ända tillbaka till andra världskriget, men dock är vi inte den första generationen, som investerar i en avancerad svetsautomatiseringslösning. Svetsning är en oskiljaktig del av vår produktionsprocess, och vi har haft svetsrobotar i många år. De äldsta har vi haft i 25 år.

Det var också en av anledningarna till, att vi var ute efter en ny automatiseringslösning, som kunde uppfylla våra krav på senaste teknologin, effektivitet och svetskvalitet, och det slutade med, att Migatronic Automation levererade en skräddarsydd lösning, som överträffade våra förväntningar," berättar Dorte Pedersen.

Ett överbevisande besök

Logitrans hade redan i förväg fem svetsrobotar i drift, men hade behov av ett nytt och modernare sätt att svetsa på för att kunna klara sig konkurrensmässigt:
"I första omgången var vi på jakt efter en traditionell standardlösning till automatisering av produktionen av komponenter och chassin i rostfritt stål till våra pallvagnar och lyftanordningar. Men det ändrade sig, då Migatronic Automation bjöd in oss på ett besök hos några av deras andra kunder. Det gav inspiration och övertygade oss om det förnuftiga i att utveckla vår nya automatiseringslösning tillsammans med Migatronic Automation – och det är ett beslut, som vi inte har ångrat," förklarar Dorte Pedersen.

Utvecklingssamarbete

Den färdiga lösningen består av en svetsrobot och en 6-axlad hanteringsrobot med en kapacitet på 400 kg, som manipulerar svetsämnena helt synkront med svetsroboten. Det säkerställer flexibilitet och optimala svetspositioner för svetsroboten samt en enhetlig hög svetskvalitet. Dessutom ger det en högre färdighetsgrad på chassin och komponenter, vilket reducerar behovet för intern hantering och optimerar produktionsprocessen.

Rådgivning i hela förloppet

"Migatronic Automations expertkunskap blev en viktig del av utvecklingsprocessen. De försökte ej locka oss med en enkel standardlösning. Tvärtom genomgick de grundligt vårt behov och gav oss förstaklassens rådgivning i hela förloppet, och det resulterade i den bästa möjliga automatiseringslösningen för oss. Deras projektbaserade arbetsmetod till uppdraget har varit exemplariskt, säger svetstekniker hos Logitrans," Carl Jørn Jacobsen.

Ett tätt samarbete

Enligt Migatronic Automations försäljningsledare Henrik H. Christensen är ett tätt samarbete viktigt för att garantera kunderna den riktiga svetslösningen och en säker investeringsprocess:
"Vi är specialister på att utveckla skräddarsydda automatiseringslösningar, som ger våra kunder en konkurrensfördel, och det innebär ibland, att vi skall lyssna mer till deras behov än till deras inledande krav. Vi betraktar oss själva mer som rådgivande ingenjörer än bara leverantör av en produkt. Därför lägger vi ner tid och resurser på en grundlig genomgång av kundernas behov", framhäver Henrik H. Christensen.

Imponerande effektivtet

Hanteringsroboten skiftar automatisk med hög precision mellan fyra olika fixturer. Logitrans har utvecklat alla fixturerna tillsammans med Migatronic Automation och därefter själv producerat dem.

"I den slutna cellen kan roboten arbeta mycket snabbt utan risk för, att någon eller något kommer i vägen, samtidig som den även skyddar våra operatörer mot svetsrök och ultraviolett ljus. Det är på det hela taget många hälsomässiga och ergonomiska fördelar med automatiseringslösningen, för att den ger färre tunga lyft och obekväma arbetsställningar", förklarar Carl Jørn Jacobsen.

 

Fördubbling av produktionskapaciteten

Carl Jørn Jacobsen framhäver också Migatronic Automations service och automatiseringslösningens effektivitet, som har lett till en fördubbling av produktionskapaciteten i förhållande till den tidigare roboten:


"Vår nya automatiseringslösning är ovanligt effektiv, och vi är långt ifrån att utnyttja dess fulla kapacitet. Kombinerat med en bättre svetskvalitet och finish och en färdiggörelsesgrad på 95-100% betyder det, att vi sparar ett helt skift i förhållande till vår tidigare robot. Med denna investering är vi helt förberedda på en framtida ökning av vår produktionskapacitet – och om vi stöter på problem, ringer vi bara till Migatronic Automation."

NOTE

Svetsströmkällan i automatiseringslösningen är en Migatronic Sigma Galaxy 400 MIG/MAG med puls-funktion, som lämpar sig väl till svetsning i rostfritt stål.