Kvaerner Stord

Den norska industrijätten Kvaerner Stord har testat Omega Yard, en kompakt svetsmaskin utformad för tungt arbete i krävande miljöer. Och det var just vad Omega Yard utsattes för på Kvaerner Stord.

Inga förändringar i smältbadet

När man testar en ny svetsmaskin kan man råka ut för alla slags situationer – bra och dåliga, besvärliga och trevliga. Faktum är att vissa situationer kan vara så trevliga att man vill lämna en glad smileyfigur i testrapporten. Det var precis vad svetsaren Oddvar Schei gjorde efter att ha testat Omega Yards svetsmaskin. Det var en typiskt bra dag, då glada smileys är på sin plats.


Svetsningsbranschen rör sig framåt i rask takt. Behovet av effektivitet bara ökar, så att stöta på en testmaskin för svetsning som svetsar oavbrutet i en hel timme, utan några förändringar i smältbadet, är riktigt trevligt. Oddvar Schei, svetsare och planerare på Kvaerner Stord, skrev följande i testrapporten: ”När vi testade maskinen kunde vi svetsa i 55 minuter med ungefär 300 ampere, vilket utgör en intermittensfaktor på 100 %, utan att smältbadet förändrades  . Svetsningen avbröts först när trådspolen tog slut. Jag har aldrig sett något liknande med kompakta svetsmaskiner.”


Omega Yard bara fortsätter att svetsa. Det stabila smältbadet ger bättre inträngning i materialet, och därmed också svetsningar av hög kvalitet. Att utföra ett arbete snabbt och korrekt är essensen av effektivitet. Omega Yard har utformats med just det i åtanke.

De sista 50 amperen gör skillnad

Omega Yard ger bättre inträngning i materialet och förhindrar uteblivna sammansmältningar vid svetsning med högt ampereantal. ”Omega Yard, med dess 300 ampere, skiljer sig stort från en kompakt svetsmaskin som drivs med 250 ampere”, säger Oddvar Schei, svetsare och planerare vid Kvaerner Stord.

”När du kan svetsa i en hel timme med 300 ampere med oförändrat smältbad och oförändrad sprejbåge får du bättre penetration och undviker uteblivna sammansmältningar”, tillägger han. Det är de 50 amperen som gör skillnaden.

Om Kvaerner Stord
Kvaerner Stord är en världsledande leverantör av kompletta olje- och gasplattformar till havs och bearbetningsanläggningar på land, i hela världen. Företaget specialiserar sig på kostnadseffektiva projekt inom ingenjörsarbete, inköp och konstruktion, och har cirka 2 900 medarbetare.