Autoliv

Migatronic Automation har i mer än 20 år utvecklat skräddarsydda automatiserade svetslösningar till Autoliv, som är världens ledande leverantör av säkerhetssystem till bilar. Nyligen har Migatronic Automation levererat fem nya avancerade svetsautomatiseringssystem till Autolivs tekniska center i Sverige och Kina.

En ny generation av airbags
Migatronic Automation har i mer än 20 år varit bland Autolivs föredragna affärspartners inom utveckling av automatiserade svetslösningar, som passar till det svenska multinationella företagets specifika behov. För en kort tid sedan beställde Autoliv ytterligare fem svetsautomatiseringssystem av Migatronic Automation – ett dotterbolag i Migatronic-koncernen och specialiserad på att utveckla skräddarsydda automatiserade svetslösningar till alla typer av företag och industrier. I Autolivs fall är orsaken till den stora investeringen i svetsautomatisering en välkänd säkerhetsanordning till bilar:
"Vi har de senaste åren utvecklat en ny generation av airbags till passagerarsidan, som både är miljövänliga och ekonomisk fördelaktiga, för att de pumpas upp med väte och syre med inert gas. Det har producerats omkring en halv miljon airbags, sedan vi började att producera den nya typen av airbag i små mängder tillbaka i 2012 – och vi har planer på att öka den årliga produktionen till 8 miljoner airbags innan 2019, och det är därför, vi precis har investerat i fem nya svetsautomatiseringssystem från Migatronic Automation", förklarar projektledaren hos Autoliv Anders Ohlson.

 

Produktionsprocesser beroende av varandra
På årsbasis produceras det över hela världen mer än 72 miljoner personbilar, och det antalet förväntas att stiga de kommande åren. Autoliv levererar säkerhetssystem till mer än 100 olika bilmärken över hela världen, och bland de nuvarande kunderna av den nya typen airbags är det bilmärken som Ford, Renault, BMW, Mercedes och Volkswagen.

"Vi driver vår verksamhet på en massmarknad, där våra kunder är starkt beroende av vår förmåga att tillhandahålla säkerhetssystem av hög kvalitet till rätt plats, i rätt tid och i rätt mängd – varenda dag. Om vi misslyckas här, så stoppar vi våra kunders produktion av nya bilar, som i slutändan kommer att påverka konsumenterna. Därför är vår produktionskapacitet avgörande för vår konkurrenskraft, vilket understryker vårt behov för automatiserad produktion", säger Anders Ohlson och fortsätter:
"Svetsautomatisering ger effektivitet, driftssäkerhet och ekonomiska fördelar i vår storvolym-produktion och säkrar samtidigt, att våra produkter – i detta fall airbag-pumpen - blir enhetlig i design och kvalitet. Men det ömsesidiga beroendet av produktionen inom bilindustrin förklarar också, varför vi ställer så stora krav på våra affärspartners och deras förmåga att leverera. Vi är lika beroende av dem, som våra kunder är beroende av oss".
Expertis framför allt
För ett företag som Autoliv är det naturligtvis ej en lätt sak att välja affärspartners och leverantörer– och trots den goda relationen mellan de två skandinaviska företagen var det ej givet på förhand, att Migatronic Automation skulle få  till uppgift att utveckla de nya automatiserade svetssystemen till Autolivs expanderande produktionsanläggning:
"Vi är alltid mycket försiktiga i våra inköpsprocesser och i vår bedömning av offerter och lösningar på marknaden. Vi har många års erfarenhet med automatiserad svetsning på vår fabrik, så vi var mycket tydliga i vår kravsspecifikation. Ändå lyckades Migatronic Automation att utmana våra specifika behov med sin kompetens och expertis på området, och de kunde även hitta nya områden, där vi kunde optimera produktionsprocessen ytterligare", säger Anders Ohlson.

"Av denna anledning och eftersom de har den senaste teknologin, var Migatronic Automation dem, vi kände oss mest trygga med att välja till uppgiften, trots att de inte var de billigaste på marknaden".
Inget behov av att vara barnvakt
Enligt försäljningschefen på Migatronic Automation Claus Pagh är också det danska företaget fortsatta ambition att betraktas som mer än bara en leverantör för kunderna:
"I vår bransch har vi fokus på att identifiera de områden, där kunderna kan optimera och rationalisera deras produktionsprocesser genom automatisering. I denna mening ser vi oss mer som rådgivande ingenjörer än som bara leverantörer av en produkt, för att vi aldrig levererar standardlösningar. Vi utvecklar i ett projektbaserat samarbete med kunden en skräddarsydd svetsautomatiseringslösning, som passar till kundens specifika behov – och våra relationer slutar ej efter leverans. I själva verket kan vi optimera kundens produktion ytterligare, medan lösningen implementeras", säger Claus Pagh.

Det projektbaserade samarbetet mellan kunden och Migatronic Automation tillsammans med den samtidiga rådgivningen under processen var också nyckeln till Autolivs val av affärspartner:
"Kommunikationen och hela Migatronic Automations setup var bara glatt och professionellt – från rådgivning tidigt i processen för att ytterligare klargöra våra behov och krav för att utveckla de avancerade automatiserade svetssystem och till slut implementering och fininställning av dem i vår existerande produktionsanläggning. Och sist, men inte minst behöver vi inte vara barnvakt till Migatronic Automations representanter, och det betraktar vi som en mycket viktig positiv egenskap. De vet, vad de har att göra med, och har genom hela processen klarat sig själva här hos oss", slutar Anders Ohlson.