Kvalitetspolicy

Vårt system för kvalitetssäkring, som är godkänt enligt ISO 9001, står under ständig utveckling så att vi kan försäkra oss om att vi kontinuerligt gör våra kunder nöjda och skapar värde. Vi sätter konkreta och ambitiösa mål för förbättring inom alla funktioner och på alla nivåer inom företaget.

Vår aktiva ledning omsätter våra grundläggande värderingar om kvalitetsmedvetenhet i praktiken. Vår ledningsstil är öppen och bygger på de anställdas deltagande. Vi uppnår våra kvalitetsmål genom delegering, motivation och konsekvent ledarskap.

Vi håller en öppen dialog med våra kunder om deras krav och förväntningar. Vi samlar in och bearbetar systematiskt kundinformation för att se till att kvaliteten hos våra produkter och tjänster ständigt förbättras och att våra kunder förblir nöjda.

Genom målinriktad utveckling av den enskilda medarbetarens personliga och yrkesmässiga färdigheter formar vi kvalitetsmedvetna och uppfinningsrika anställda som aktivt bidrar till att främja och utveckla en kvalitetsinriktad företagskultur.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla ett värdehöjande samarbete med våra leverantörer.

Vi ställer samma kvalitetskrav på våra leverantörers produkter och tjänster som vi gör på våra egna.

Minst en gång om året upprättar och granskar vi driftmässiga kvalitetsmål som bidrar till målinriktade förbättringar av produkter och tjänster.