Frontmatec

Frontmatec i Kolding utvecklar och producerar skräddarsydda automatiseringslösningar till köttförarbetnings- och köttkonserveringsindustrin. För att optimera sin produktion har företaget investerat i fem Sigma Select svetsmaskiner från Migatronic. Svetsmaskinerna är utrustade med den innovativa DUO Plus-teknologin och kan därför göra TIG-liknande svetssömmar. Det har minskat Frontmatecs produktionstid avsevärt.

Frontmatec standing around Sigma Select

Frontmatec är en av världens ledande leverantör av skräddarsydda automatiseringslösningar till köttförarbetnings- och köttkonserveringsindustrin. I 2017 slog sig det danska företaget ihop med fem andra företag, som har specialiserat sig i köttförarbetningsanläggningar, nämligen SFK LEBLANC, Attec, ITEC, Carometec och Accles & Shelvoke. Det har gjort det möjligt för Frontmatec att utveckla och producera kompletta och unika lösningar till i stort sätt alla företag inom köttindustrin. Frontmatec har i dag ca. 1.300 anställda fördelat på företagets 18 avdelningar i Europa och Asien samt Nord- och Sydamerika.

Som producent av anläggningar till köttindustrin är hygien en kritisk faktor i alla aspekter av Frontmatecs verksamhet. Därför har företaget i många år använt TIG-svetsning i produktionen. Det är en process, som ger en smidig och lättrengörlig svetssöm. Dock är TIG-svetsning en mer tidskrävande process jämfört med MIG/MAG- eller MMA-svetsning, så Frontmatec började att se sig om efter nya svetsteknologier för att rationalisera företagets produktion med.

- Vi använder primärt TIG-svetsning till produktionen av våra anläggningar till köttindustrin. Dessvärre är TIG en svårare och mer tidskrävande process än till exempel MIG/MAG, delvis för att den kräver, att svetsaren tillsätter tråd till smältbadet manuellt – och det gör det svårare att minska produktionstiden, säger förmannen hos Frontmatec, Hans Henrik Pedersen.

- För att optimera vår produktion började vi leta efter alternativ till TIG-svetsningar. Till produktionen av komponenter, som kommer i kontakt med matvaror, är vi tvungna att använda TIG, men det gäller inte nödvändigtvis för andra komponenter, som vi gör. Till dem kan vi absolut använda MIG/MAG-svetsning – utan att kompromissa med kraven på hygien och kvalitet.

TIG-liknande svetsning minskar produktionstiden

I sin jakt efter svetsteknologier som kan optimera produktionen, fick Frontmatec presenterat Migatronics Sigma Select MIG/MAG-svetsmaskin, som med den innovativa DUO Plus teknologin kan göra TIG-liknande svetssömmar. DUO Plus nedsätter värme¬tillförseln; det ger svetsaren en bättre kontroll över smältbadet och ökar trådmatningshastigheten. DUO Plus bidrar även till att ge den färdiga svetssömmen en slät yta. Enligt Hans Henrik Pedersen är det DUO Plus-funktionen, som gör Sigma Select till den perfekta svetslösningen för Frontmatec:

- Första gången vi upplevde Sigma Select med DUO Plus, blev vi mycket överraskade över MIG/MAG-svetssömmens TIG-liknande utseende och snygga mönster. Svetsmaskinen kunde sammanfoga två 0,9 mm metallplåtar med en 1 mm tråd utan att bränna igenom plåtarna, och det är imponerande. Efter testen var vi övertygade om, att Sigma Select var den riktiga svetslösningen för oss, säger Hans Henrik Pedersen.

Frontmatec startade med att investera i två stycken Sigma Select svetsmaskiner med DUO Plus, men köpte snabbt ytterligare tre stycken, för att maskinerna blev populära hos företagets svetsare. I dag är de fem Sigma Select maskinerna en viktig del av företagets produktion, och Migatronics maskiner har enligt Hans Henrik Pedersen minskat produktionstiden markant:

- Förr, då vi endast använde TIG-svetsning, skulle vi svetsa komponenterna i tre eller fyra omgångar; med vår nya Sigma Select klarar vi det med en svetsning. Det behövs ej heller så mycket efterbehandling av våra komponenter, för att DUO Plus ökar svetshastigheten och därmed sänker den värmetillförseln till grundmaterialet. På så sätt förhindrar DUO Plus oxidering av ytskiktet och minskar deformation av materialet till ett minimum - vilket ofta är ett vanligt problem vid TIG-svetsning, förklarar han.

Sigma Select överstiger förväntningarna

Som ett resultat av fortsatt tillväxt de senaste åren planlägger Frontmatec att öppna en fabrik i Rumänien. Logi Einarsson, som är ansvarig för Frontmatecs globala aktiviteter, berättar, att företaget även kommer att investera i Migatronics maskiner till den nya rumänska fabriken:

- Sigma Select med DUO Plus har överstigit våra förväntningar, och vi ser en stor potential i svetsmaskinen. Vi har lyckats att minska produktionstiden markant här i Kolding, och vi hoppas se samma effekt i vår nya fabrik i Rumänien; därför räknar vi med att investera i fler Sigma Select svetsmaskiner med DUO Plus och kanske andra av Migatronics svetslösningar, säger Logi Einarsson.

Bjarne Rasmussen är säljare på Migatronic; han menar, att det är Sigma Select med DUO Plus mångsidighet, som gör svetslösningen perfekt till företag med TIG-svetsning i produktionen:

- Många företag, som använder TIG-svetsning, kämpar med att få ner produktionstiden. Med en Sigma Select med DUO Plus kan de nu ersätta TIG-svetsning med MIG/MAG utan att kompromissa med svetskvalitet och finish, förklarar han.

Fakta om Sigma Select med DUO Plus

 • Modulbaserad 3-fas MIG/MAG och MMA inverter till professionella svetsare
 • Tre storlekar av strömkälla: 300 A, 400 A och 550 A med eller utan puls
 • Kompakt modell eller separat matarverk
 • Passar till montagearbeten, tung industri och automatiseringslösningar
 • Kan anpassas efter behov och uppgraderas med nya svetsprogram och funktioner
 • Användarvänlig, avtagbar funktionspanel med många valmöjligheter
 • DUO Plus ger automatisk en perfekt finish
 • IAC Intelligent Arc Control säkerställer en 100% stabil och fokuserad kortbåge
 • IGC® Intelligent Gas Control förhindrar överförbrukning av gas och ger en gasbesparing på upp till 50 %
 • PowerArc säkerställer full genomsvetsning
 • Miga Job Control för lagring och överföring av föredragna svetsinställningar
 • MigaLog för registrering och analys av svetsdata.

 

Lära mer om Sigma Select