MigaLog

Gemakkelijke verzameling van lasgegevens.

Voordelen

Houd uw lasgegevens bij met de MigaLog-software. Analyseer en documenteer uw werk. Gebruik MigaLog om gegevens te verzamelen voor documentatie en verificatie volgens EN- en ISO-lasnormen.

  • Maak het eenvoudig om lasprocedurespecificaties (WPS) op te stellen, training voor te bereiden en steekproeven uit te voeren.
  • Bereken hoe lang u nodig heeft om uw taak per werkstuk uit te voeren met als doel uw lasproductie te verbeteren.
  • Registreer het aantal volt, ampère, gasverbruik, draadaanvoersnelheid, warmte-inbreng en tijd die u aan uw lasnaden besteedt. Gebruik dit om uw efficiëntie te berekenen voordat u offertes indient.
  • Voor het gebruik van MigaLog is geen extra uitrusting of training van werknemers nodig.
MigaLog is ideaal voor
  • Lasproducties waarvoor een bepaalde vorm van gegevensverzameling nodig is om verbeteringen aan te brengen, de efficiëntie te verhogen of offertes in te dienen
  • Lasproducties waarbij naleving van lasstandaarden en -normen verplicht is

 

Het overbrengen van alle lasgegevens van een SD-kaart in het lasapparaat naar een pc voor actieve visualisatie en afdrukken. De SD-kaart kan lasgegevens in twee types bestanden per lasnaad bevatten (DAT en TXT).