Intelligent Current Control

Maak solide lasnaden met een lange stick-out in smalle spleten

Intelligent Current Control voor Sigma Select

Met de MIG/MAG-functie Intelligent Current Control (ICC) kan elke lasser lassen met een variërende stick-out toch een hoge kwaliteit en inbranding bereiken. Hierdoor kunt u de naadhoek in uw werkstukken verkleinen, waardoor er minder lassen nodig zijn om de naad te vullen.

Voordelen
 • Verbeterde laskwaliteit omdat de warmte-inbreng niet beïnvloed wordt door veranderingen in stick-out.
 • Er zijn minder lasnaden nodig om de lasnaad te vullen, waardoor er minder tijd nodig is per las.
 • Drie keer sneller vullen van lasnaden in vergelijking met MMA (elektrode)lassen.
 • Minder vulmateriaal leidt tot kostenbesparing op toevoegmaterialen.
 • Gebruik dezelfde MIG-lasmachine voor zowel de grondlaag als de extra lagen.
ICC is ideaal voor
 • Multipass-lassen in nauwe openingen.
 • Grondlagen.
 • Dikke materialen.
 • Alle lasposities.
 • Koolstofstaal.
 • Handmatig en geautomatiseerd lassen.
Wat je instelt is wat je krijgt

Normaal gesproken bepaalt de ingestelde lasstroom de gewenste stroomsterkte. Een variërende stick-out beïnvloedt de weerstand en dus ook de stroomsterkte. Deze variatie leidt tot veranderingen in de geleverde stroom.

Met ICC blijft de ingestelde lasstroom constant tijdens het hele lasproces voor uitsteeklengtes tot 40 mm. Wat je op het bedieningspaneel instelt, is wat je krijgt.

De naadhoek verkleinen

Met ICC is het mogelijk om de naadhoek op je platen te verkleinen tot 30°.

Hierdoor kun je nog steeds een perfecte root pass bereiken terwijl je het aantal vullagen vermindert.

Hierdoor dalen de kosten voor verbruiksgoederen en wordt kostbare tijd bespaard tijdens de productie.

Stabiele stroom en inbranding

Bij standaard DC-lassen en een korte stick-out is de stabiliteit van de boog perfect. Bij een lange stick-out neemt de boogdruk echter af, wat resulteert in een instabiele boog en onvoldoende inbranding.

Met ICC kunt u de boogdruk en stroomtoevoer handhaven, zelfs bij een lange stick-out, en een optimale penetratie bereiken.

Slank gasmondstuk voor lassen in nauwe naden

Kies een slank gasmondstuk en contacttip voor je toorts om dezelfde gefocuste boog te behouden als bij gewoon DC-lassen. Gebruik het voor de grondlaag en de eerste paar lagen in je smalle spleetlas. Door de slanke vorm kun je nog verder reiken. Schakel indien nodig terug naar een gewoon gasmondstuk voor een optimale gasbescherming.