Privacybeleid

Het is ons een groot genoegen dat u interesse in onze onderneming toont. Gegevensbescherming heeft bij Migatronic A/S een bijzonder hoge prioriteit. Dit Privacybeleid is bedoeld om u te laten inzien welke gegevens wij verzamelen, waar wij deze verzamelen en wat we ermee doen. Dit is belangrijk, niet alleen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen maar ook om ervoor te zorgen dat Migatronic A/S aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoet, die per 25 mei 2018 is ingegaan.

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

In rechtstermen is de AVG een wet van de Europese Unie die is bedoeld om de regels en rechten inzake gegevensbescherming ten behoeve van EU-burgers te consolideren en unificeren. Met andere woorden, de Verordening geeft de controle over persoonsgegevens terug aan de gebruiker. Hoewel dit geweldig nieuws is voor het individu, stelt het bedrijven voor complexe problemen.

De nieuwe regels gelden voor alle organisaties (ongeacht hun grootte) die goederen en diensten aan de EU leveren of die van trackingtechnologieën (zoals cookies of trackingpixels) gebruikmaken om toezicht te houden op het gedrag van EU-gebruikers.

De theorie is weliswaar eenvoudig, maar de wet is fijnmazig en complex en vergt een uitgebreide kennis van de gegevens die u verzamelt, ongeacht of het om persoonsgegevens gaat of niet, hoe u deze opslaat en gebruikt, en hoe u op verzoek gegevens vrijgeeft of verwijdert. Om dit te doen moet u elk individueel proces en elke softwarecode bekijken om uw gegevensprocessen te beschrijven.

In de meeste gevallen is voor uw gegevensverzameling na 25 mei een geldige toestemming nodig, niet alleen in de toekomst maar ook voor al uw bestaande gebruikers. Krachtens de AVG kan toestemming niet door iemands handelingen worden verondersteld of daaruit worden afgeleid. In plaats daarvan moet toestemming specifiek gelden voor de te verzamelen gegevens en deze toestemming moet via een bevestigende, eenduidige handeling worden gedaan.

Meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


1. Persoonlijke informatie - Wat wij verzamelen en waarom

Wij bieden bepaalde sitefuncties, diensten, toepassingen en tools aan die uitsluitend beschikbaar zijn via het gebruik van de volgende trackingtechnologieën. U mag deze technologieën altijd blokkeren, verwijderen of uitschakelen, mits uw browser, geïnstalleerde toepassing of apparaat dit toestaat. Als u cookies of andere vergelijkbare technologieën echter weigert, kunt u mogelijk niet van bepaalde sitefuncties, diensten, toepassingen of tools profiteren.

In het algemeen kunnen onze sites, diensten, toepassingen en tools door deze technologieën relevante informatie in uw browser of apparaat opslaan en die informatie later lezen om u voor onze servers en interne systemen te identificeren. Indien van toepassing beschermen wij onze cookies en andere vergelijkbare technologieën om ervoor te zorgen dat alleen wij en/of onze bevoegde dienstverleners deze kunnen interpreteren door ze een unieke identificatie toe te wijzen die zo is ontworpen dat alleen wij hem kunnen interpreteren.

Deze website verzamelt en gebruikt persoonlijke informatie om de volgende redenen:

 

1.1. Google Analytics

Zoals de meeste websites gebruikt deze site Google Analytics (GA) om gebruikersinteractie bij te houden. Wij gebruiken deze gegevens om te bepalen hoeveel mensen onze site gebruiken, om beter te begrijpen hoe ze onze webpagina's vinden en gebruiken en om te zien welk traject ze op de website afleggen.

Hoewel GA gegevens opslaat zoals uw geografische locatie, apparaat, internetbrowser en besturingssysteem, identificeert geen enkele informatie u persoonlijk bij ons. GA registreert daarnaast het IP-adres van uw computer dat gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren, maar Google verleent ons hiertoe geen toegang. Wij beschouwen Google als een externe gegevensverwerker (zie paragraaf 2 hieronder).

GA maakt gebruik van cookies. De informatie hierover vindt u in de ontwikkelaarshandleidingen van Google.

Als u cookies op uw internetbrowser uitschakelt, stopt GA met het bijhouden van alle delen van uw bezoek aan pagina's binnen deze website.

Meer weten over Google Analytics.

 

1.2. Google Tag Manager

We proberen voortdurend de klantervaring op onze website te verbeteren door bezoekers nog persoonlijkere en gerichtere campagnes en aanbiedingen te leveren. Daarvoor maken we gebruik van Google Tag Manager (GTM).

GTM is een klein stukje code waarmee wij het gedrag van gebruikers kunnen bijhouden op onze sites en deze gegevens worden vervolgens naar onze Google Analytics-account doorgezet. Dan zijn alle gegevens perfect georganiseerd en klaar voor ons om te evalueren en beoordelen voor potentiële verbeteringen en remarketingcampagnes.

Wij beschouwen Google als een externe gegevensverwerker (zie paragraaf 2 hieronder).

Meer weten over Google Tag Manager.

 

1.3. Contact, aanmelden en formulieren downloaden etc.

Als u ervoor kiest met ons contact op te nemen via het contact-/aanmeldingsformulier op onze pagina's of content met poort van onze website downloadt, wordt uw informatie in onze back-end opgeslagen en gesorteerd in een e-mail die ons via Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) wordt toegezonden.

 

1.4. Nieuwsbrief per e-mail

Op de website van Migatronic A/S krijgen gebruikers de gelegenheid zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. U krijgt per e-mail een bevestiging toegestuurd naar het door een betrokkene voor de eerste keer geregistreerde e-mailadres voor verzending van de nieuwsbrief, om juridische gronden, in de dubbele inschrijfprocedure. Deze bevestiging per e-mail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om onze nieuwsbrief te verzenden. Daarnaast kunnen abonnees op de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd voor zover dit nodig is voor de werking van de service of registratie voor de nieuwsbrief, zoals in het geval van wijzigingen in het aanbod van de nieuwsbrief of in het geval van wijzigingen in de technische omstandigheden.

Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene voor verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief bevat een link die u voor het intrekken van uw toestemming kunt gebruiken. U kunt ook altijd met ons contact opnemen om zich bij de nieuwsbrief af te melden.

De nieuwsbrief van Migatronic A/S bevat zogeheten trackingpixels. Een trackingpixel is een miniature graphic die in die e-mailberichten zit ingesloten, die in HTML-indeling worden verzonden om registratie en analyse van logboekbestanden mogelijk te maken. Hiermee kan statistisch worden geanalyseerd of online marketingcampagnes al dan niet succesvol zijn geweest. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Migatronic A/S zien of en wanneer een e-mailbericht werd geopend door een betrokkene, en welke links in het e-mailbericht door de betrokkene werden opgeroepen.

De in de trackingpixels verzamelde persoonsgegevens in de nieuwsbrieven worden opgeslagen en geanalyseerd door de controller om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Betrokkenen mogen te allen tijde de afzonderlijke verklaring van toestemming intrekken die via de dubbele inschrijfprocedure werd verleend. Na intrekking van de toestemming worden deze persoonsgegevens door de controller verwijderd. Migatronic A/S beschouwt een terugtrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

 

1.5. Websitecookies

Wij behandelen door cookies en andere technologieën verzamelde informatie als niet-persoonlijke informatie. Voor zover Internet Protocol (IP) adressen of vergelijkbare identificatoren door de plaatselijke wet echter als persoonlijke informatie worden beschouwd, behandelen wij deze identificatoren ook als persoonlijke informatie. Op vergelijkbare wijze behandelen wij de gecombineerde informatie, voor zover niet-persoonlijke informatie met persoonlijke informatie wordt gecombineerd, voor de doeleinden van dit Privacybeleid als persoonlijke informatie.


2. Onze externe gegevensverwerkers

Wij gebruiken een aantal derden om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Deze derden zijn zorgvuldig gekozen en voldoen allemaal aan de wetgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU 2018 (AVG).


3. Hoe lang slaan wij uw informatie op?

Wij bewaren uw persoonlijke informatie gedurende de periode dat het noodzakelijk is om aan de doeleinden op onze 'Toestemmingspagina' te voldoen. U kunt altijd contact met ons opnemen als u uw persoonsgegevens van onze databases wilt laten "wissen" (zie Paragraaf 6). Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren (en in elk geval binnen één maand, hoewel dit in moeilijke gevallen kan worden verlengd).


4. Gegevensschendingen

We zullen melding doen van onwettige gegevensschending van de database van deze website of de database(s) van een van onze externe gegevensverwerkers aan alle relevante personen en autoriteiten. Dit gebeurt binnen 72 uur na de schending als het duidelijk is dat op een identificeerbare manier opgeslagen persoonsgegevens zijn gestolen.


5. Gegevenscontroller

De gegevenscontroller van deze website is: Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, met bedrijfsnummer (CVR): 34485216 met statutaire zetel:

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
9690 Fjerritslev

Denemarken
Phone: +45 96 500 600
E-mail: sales@migatronic.dk
Website: www.migatronic.com


6. Recht op toegang en om vergeten te worden

Neem contact met ons op als u toegang tot uw in onze databases opgeslagen informatie wilt of als u uw persoonsgegevens uit onze databases wilt laten "wissen". Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren (en in elk geval uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek, hoewel dit in moeilijke gevallen kan worden verlengd).


7. Privacyvragen

Als u vragen of zorgen heeft over het Privacybeleid of de gegevensverwerking, of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de plaatselijke privacywetten, neem dan contact met ons op:

Wanneer een vraag over privacy of een verzoek tot toegang/downloaden wordt ontvangen, beschikken we over een speciaal team dat triage doet voor de contactverzoeken en dat tracht de specifieke zorg of vraag die u aankaart te behandelen. Als uw probleem inhoudelijker van aard is, kunnen wij u mogelijk om meer informatie vragen.