Validering og kalibrering

Validering

Bekræftelse af - gennem tilvejebringelse af objektivt bevis – at kravene til specifik, tiltænkt brug er opfyldt.

Formål
Fastlæggelse af om svejseudstyret er egnet til det tiltænkte formål. Tolerancekrav kan fastlægges af kunden og stadig overholde IEC 60974-14.

Kalibrering

Fastlæggelse af måleinstrumenternes nøjagtighed.

Formål
Måleinstrumenternes nøjagtighed bliver kontrolleret til +/- 2,5% af maksimalværdierne. Tolerancekravene er i henhold til EN60974-14.

Bemærk: Validering af det komplette svejseudstyr omfatter også samtidig kalibrering af tilsluttede eller indbyggede instrumenter.

Hvornår skal jeg validere?

Generelt er kalibrering af svejseudstyrets instrumenter (fx strømstyrke- og spændingsmålere) kun påkrævet, når svejsningens kvalitet/gentagelighed afhænger af nøjagtig og gentagelig indstilling af parametre, som fx strøm, spænding, hastighed, gasflow og pulsegenskaber. I oversigten nedenfor kan du se, hvonår du skal validere/kalibrere.

 

Download oversigt

Hvor tit skal jeg validere?
  • Mindst én gang om året i henhold til IEC 60974-14
  • Når udstyret er blevet ombygget eller repareret.
  • Ved tegn på at et instrument ikke registrerer korrekt.
  • Ved synlig beskadigelse af udstyret, og hvis beskadigelsen kan have påvirket et eller flere instrumenters funktioner.
  • Hver gang udstyret er blevet misbrugt eller udsat for voldsom belastning (fx overbelastning eller trafikulykke) eller en anden hændelse, der kan have resulteret i skade på et eller flere instrumenter.
Euro standarder

Metalforarbejdende virksomheder, der følger DS/EN ISO 9001:2015, vil opleve, at flere forskellige standarder bliver relevante. Hver standard refererer til andre standarder og ender op med IEC 60974-14 og valideringscertifikatet.

IEC 60974-14 beskriver en stringent metode til udførelse af validering, som er egnet til de fleste anvendelsesområder.

SIKKERHEDSTEST og VEDLIGEHOLD/EFTERSYN er også påkrævet ved servicering af udstyr til lysbuesvejsning.