Validering og kalibrering

Validering

Bekræftelse af - gennem tilvejebringelse af objektivt bevis – at kravene til specifik, tiltænkt brug er opfyldt.

Formål
Fastlæggelse af om svejseudstyret er egnet til det tiltænkte formål. Tolerancekrav kan fastlægges af kunden og stadig overholde IEC 60974-14.

Kalibrering

Fastlæggelse af måleinstrumenternes nøjagtighed.

Formål
Måleinstrumenternes nøjagtighed bliver kontrolleret til +/- 2,5% af maksimalværdierne. Tolerancekravene er i henhold til EN60974-14.

Bemærk: Validering af det komplette svejseudstyr omfatter også samtidig kalibrering af tilsluttede eller indbyggede instrumenter.

Hvornår skal jeg validere?

Generelt er kalibrering af svejseudstyrets instrumenter (fx strømstyrke- og spændingsmålere) kun påkrævet, når svejsningens kvalitet/gentagelighed afhænger af nøjagtig og gentagelig indstilling af parametre, som fx strøm, spænding, hastighed, gasflow og pulsegenskaber. I oversigten nedenfor kan du se, hvonår du skal validere/kalibrere.

 

Download oversigt

Hvor tit skal jeg validere?
  • Mindst én gang om året i henhold til IEC 60974-14
  • Når udstyret er blevet ombygget eller repareret.
  • Ved tegn på at et instrument ikke registrerer korrekt.
  • Ved synlig beskadigelse af udstyret, og hvis beskadigelsen kan have påvirket et eller flere instrumenters funktioner.
  • Hver gang udstyret er blevet misbrugt eller udsat for voldsom belastning (fx overbelastning eller trafikulykke) eller en anden hændelse, der kan have resulteret i skade på et eller flere instrumenter.
Euro standarder

Metalforarbejdende virksomheder, der følger ISO 9000:2000, vil opleve, at flere forskellige standarder bliver relevante. Hver standard refererer til andre standarder og ender op med IEC 60974-14 og valideringscertifikatet.

IEC 60974-14 beskriver en stringent metode til udførelse af validering, som er egnet til de fleste anvendelsesområder.

SIKKERHEDSTEST og VEDLIGEHOLD/EFTERSYN er også påkrævet ved servicering af udstyr til lysbuesvejsning.

 

Euro norms

Metal fabricators who are following ISO 9000:2000 will experience that various norms are becoming relevant. Each norm has reference to other norms and end up with EN 50504 and the validation certificate.

EN 50504 describes a strict way to perform the validation, and this method is suitable for most applications. Less strict ways of validating arc-welding equipment might be suitable for some customers, but these methods are not covered by this description. 

Also SAFETY TEST and maintanence SERVICE CHECK are nessesery when servicing arc welding equipment