Kvalitetspolitik

Vores kvalitetsstyringssystem er certificeret efter ISO 9001 og bliver løbende udviklet med henblik på at sikre fortsat kundetilfredshed og værdiskabelse. Vi forfølger konkrete og ambitiøse forbedringsmål i alle funktioner og på alle niveauer i virksomheden.

Vi sikrer gennem aktivt lederskab at værdigrundlaget for kvalitetsbevidsthed omsættes til handling. Vores ledelsesstil er åben og baseret på inddragelse af medarbejderne; vi sikrer gennem delegering, motivation og ledelsesmæssig konsekvens, at vores kvalitetsmål bliver opfyldt.

Vi fører en åben dialog med vores kunder om deres behov og forventninger og bearbejder systematisk de opsamlede kundeoplysninger. Det gør vi for at sikre løbende optimering og kvalitetsforbedring af vores produkter og ydelser og dermed øget kundetilfredshed.

Gennem en målrettet udvikling af den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer skaber vi kvalitetsbevidste og nytænkende medarbejdere, som aktivt medvirker til at fremme og udvikle en kvalitetsorienteret virksomhedskultur.

Vi arbejder løbende med udvikling af et værdiskabende samspil med vores leverandører.

Vi stiller de samme kvalitetskrav til vores leverandørers produkter og ydelser, som vi gør til vores egne.

Vi fastsætter og vurderer de operationelle kvalitetsmål minimum en gang årligt. Målene medvirker til målrettet udvikling af produkter og ydelser.