L&S Technischer Handel

Den tyske virksomhed L&S Technischer Handel GmbH oplevede i 2016 en stigende ordretilgang. Det var naturligvis i sig selv positivt, men den konstant høje udnyttelse af produktionskapaciteten resulterede også i et enormt pres og en længere leveringstid og fik administrerende direktør Torsten Lezius til at indse, at der måtte gøres noget. Efter investering i en CoWelder-løsning kunne virksomheden gå over til at producere efter ordre i stedet for at producere til lager.

Imødekom behov for svejste dele i høj kvalitet

L&S Technischer Handel blev etableret i 2000 og er siden vokset støt. I starten leverede man udelukkende dele til bilbranchen og industrien, men det nye familiefirma fik hurtigt øje på mulighederne inden for håndtering af affalds- og genbrugsprodukter. Der var nemlig flere kunder i genbrugsindustrien, der efterspurgte reservedele, som var svære at skaffe i den ønskede kvalitet.

Svejseafdelingens kapacitet blev fuldt udnyttet

Kapaciteten i L&S' svejseafdeling blev konstant fuldt udnyttet og virksomheden stod i nogen tid mellem ansættelse af flere medarbejdere eller investering i et automatiseret svejseanlæg.

"Det tegnede dog hurtigt til en beslutning i retning af svejseautomatisering, fordi det er meget svært at finde kvalificerede svejsere i vores område“, forklarer Torsten Lezius, administrerende dirktør.

 

Fleksibilitet overstiger forventninger

L&S producerer reservedele til mange forskellige typer affaldscontainere, roll-off-containere og SP-beholdere. På grund af de mange slutprodukter er produktsortimentet vokset enormt i årenes løb. Det er dog umuligt at have alle reservedele på lager på grund af kundernes uregelmæssige bestillingsmønster.

De produkter der altid er efterspørgsel efter, er som regel lagervarer. Mere eksotiske dele produceres efter ordre, og det kræver stor fleksibilitet hos de fem medarbejdere i svejseafdelingen. Da det samtidig drejer sig om komponenter, der udsættes for enorme belastninger, skal svejsesømmene være af høj kvalitet. Og naturligvis havde L&S tilsvarende høje forventninger til CoWelder-løsningen.

"Vi er begejstret for CoWelder, fordi det er nemt at programmere komponenter og skifte fra en komponent til den næste - den er utrolig fleksibel", siger Torsten Lezius.

 

Robotten er som en ny kollega

Medarbejderne havde en meget positiv indstilling til deres nye kollega, hvilket gjorde det nemt at indføre CoWelder i det daglige arbejde. De betragtede aldrig robotten som en konkurrent, men har fra starten brugt den som en aflastning, der befriede dem for kedelige rutineopgaver.

Det forbløffede Torsten Lezius at se, hvor kreative hans medarbejdere kunne være, og hvor hurtigt de fandt flere komponenter, som kan produceres hurtigere, bedre og billigere med CoWelder.

Svejser 6 komponenter på 10 minutter

Noget af tiden lægger en hasteordre beslag på CoWelder, resten af tiden fremstiller L&S typisk 2 styk af en komponent ad gangen på 3 stationer på svejsebordet. Sådan en turnus, hvor der fremstilles 6 komponenter, varer ca. 10 minutter inklusiv bestykning af fiksturer, alt efter type og størrelse.

Når først et program til en komponent er udarbejdet, kan man kombinere programmer efter behag og kalde dem frem med et par klik på robottens touchskærm. Komponenterne blandes på den måde helt vilkårligt. Man kan også i løbet af få minutter skifte mellem typer og rækkefølgen af de producerede komponenter.  

 

Leveringstiden er halveret: fra 2 uger til 1 uge

CoWelder har stor produktionskapacitet. Selv ved en forsigtig kalkulation med kun 5,5 cyklusser (i stedet for 6) pr. time, kan den producere 264 komplekse komponenter pr. dag.

"Vi lægger igen langsomt på lager. Til den samme produktionsmængde skulle vi førhen have brugt mindst dobbelt så lang tid. For nogle komponenter kan vi reducere leveringstiden fra to uger til én. Og det bedste er, at vores dygtige svejsere stort set ikke belastes af det. Om aftenen ligger delene der, som om de var lagt der af en usynlig hånd", siger Torsten Lezius.

Ventetid udnyttes til at betjene CoWelder

Betjeningen af CoWelder, altså ilægning af komponenter i fiksturer, igangsætning af svejsning og den efterfølgende fjernelse af komponenter varetages i videst muligt omfang af folk, der betjener en sav lige i nærheden.

Ved saven opstår der tit ventetid, som kan udnyttes optimalt ved at betjene CoWelder. Programmering og indstilling af systemet tager Torsten Lezius eller en kvalificeret svejsetekniker sig af.

Når først processen er indstillet, og de første komponenter er svejset fejlfrit, overtager savoperatørerne, som blot skal have lidt arbejds- og sikkerhedsteknisk vejledning i CoWelder. Ved at udnytte tiden optimalt minimerer man altså lønomkostningerne og øger produktiviteten enormt.

Halverer produktionstiden for enkelte komponenter

Konklusionen er, at CoWelder sommetider mere end halverer produktionstiden for enkelte komponenter, forbedrer svejsekvaliteten, øger firmaets produktionskapacitet samt fleksibiliteten i produktionen og er med til at forkorte leveringstiden. Et yderst glædeligt resultat efter få ugers drift.