Intelligent Gas Control®

Traditionella gasregulatorer skapar överskottsgas och "gaspuffar", kalibrerar IGC® exakt det gasskydd, som skall vara genom hela svetsförloppet. Resultatet blir bättre svetsning och markant mindre gasförbrukning. Välj din svetsmaskin för att räkna ut hur mycket gas du kan spara om året med IGC® .