Uppfinna en egen båge

The Sequence Repeat™-tekniken ger maximal frihet att konstruera en perfekt båge för just ditt specifika svetsjobb.
 Länka samman enskilda sekvenser och skräddarsy svetscykler.

Benefits

  • Avoid convex fillet welds - Creates flat weld seams and optimal weld penetration every time
  • Less effort during upwards and overhead position welding
  • Makes the working process simpler
  • Save the settings on an SD-card and transfer the settings to other MIgatronic welding machines

Stigande och överliggande positioner

Använd Sequence Repeat™ för komplicerade svetsningsuppdrag där inga fördefinierade svetsningsprogram är tillräckligt bra.
Processen gör det enklare att utföra de svåra kälsvetsningarna i stigande och överliggande positioner.

Sequence RepeatTM är perfekt för:

  • Kälsvetsningar i stigande och överliggande positioner
  • Öppna sömspår och kälsvetsningar
  • >3 mm tjock plåt
  • Alla material
  • Manuell och automatiserad svetsning

Kreativ svetsning

Under Sequence Repeat™-svetsningar växlar processen automatiskt mellan fördefinierad ampere och puls/ingen puls
och fördefinierade tidsperioder.

Justera alla parametrar i de valda sekvenserna (2–9 sekvenser).
Ställ in sekvenserna var för sig och anslut dem i en svetsningscykel. 

Du kan ändra och ställa in sekvenser precis som du vill. Illustrationen är ett exempel.

Hitta en återförsäljare nära dig