Enkel insamling av svetsdata

Håll reda på din data med programvaran MigaLog™.
Analysera och dokumentera ditt arbete.

Använd MigaLog™ för att samla in data för dokumentation och verifiering i enlighet med EN- och ISO-standarder.

 

Fördelar

  • Gör det enkelt att ta fram svetsprocedurer (WPS:er), förbereda utbildning och göra stickprovskontroller.
  • Beräkna tidsförbrukningen per arbetsstycke för att förbättra din svetsproduktion.
  • Registrera volt, ampere, gasförbrukning, trådmatningshastighet, värmetillförsel och tid som lagts på varje svetsning. Använd den för att beräkna din effektivitet innan du skickar offerter.
  • MigaLog™ kräver ingen extra utrustning eller utbildning av anställda.

 

 

MigaLog™ är perfekt för:

  • Svetsproduktion som kräver någon form av datainsamling för förbättringar, öka effektiviteten eller skicka offerter
  • Svetsproduktion som måste följa svetsstandarder och normer

Skicka all svetsdata från svetsmaskinens SD-kort till en dator för visualisering och utskrift. SD-kortet kan lagra svetsdata i två filtyper per svetsning (DAT och TXT).

Hitta en återförsäljare nära dig