Imponerande, effektiv, oundbärlig

Fullända din automatiserade TIG-svetsproduktion.
En alltid perfekt slipad Wolframelektrod gör din svetsade produkt bättre och ökar din konkurrenskraft.
Gör aldrig mer felproducerade ämnen.

Ökar produktionstiden med över 90%

De två systemen säkerställer snabb och felfri kontroll och byte av wolframelektroder och avlägsnar därmed de manuella rutineuppdragen, som tidigare var en förutsättning för, att TIG-anläggningen skulle kunna köra optimalt i produktionen. Samtidigt är det möjligt att reducera mängden av felproducerade ämnen förorsakat av en sliten wolframelektrod till ett absolut minimum.

Det är möjligt att öka produktionstiden från omkring 70% till över 90% både för nyutvecklade och existerande TIG-robotsvetseanläggningar.

TIG Vision Box optimerar produktionen

TIG Vision Box kontrollerar automatisk Wolframelektoden i för att säkerställa en alltid perfekt slipad Wolframelektrod.

  • Inga felproducerade ämnen förorsakade av en defekt Wolframelektrod
  • Avlägsnar rutinuppdrag med manuell kvalitetskontroll av Wolframelektroden
  • Reducerar onödig stopp-tid på anläggningen, och ökar därmed produktionstiden
  • Ger bättre, repeterbar svetskvalitet

Så fungerar TIG Vision Box

TIG-slangpaketet blir med valfria intervaller placerat i vision-boxen, där en kamera fotograferar Wolframelektroden, och bilden kontrolleras mot en referensbild.

Om avvikelsen mätt pixel är för stor, sänder boxen besked om, att det är nödvändigt, att byta Wolframelektroden.

TIG Wolfram Box optimerar produktionen

TIG Wolfram Box byter automatisk Wolframelektroden.

  • Säker snabb och felfritt utbyte av Wolframelektroden, positionerad exakt med korrekt stick-out
  • Avlägsnar rutinuppdrag med manuella byten av Wolframelektrod
  • Ökar produktionstiden, från 70% till över 90%
  • Reducerar mängden av felproducerade ämnen förorsakade av en sliten Wolframelektrod till ett absolut minimum
  • Ger bättre, repeterbar svetskvalitet

Så fungerar TIG Wolfram Box

En defekt Wolframelektrod blir utbytt med en ny efter förprogrammerade intervaller eller i kombination med TIG Vision Box, som automatisk kontrollerar kvaliteten på Wolframelektroden.

Systemet frigör den defekta Wolframelektroden från svetsbrännaren, och friger den i en kasse, varefter en ny Wolframelektrod placeras exakt med korrekt stick-out i brännaren.

Använda Wolframelektroder kan senare slipas och placeras i robotanläggningen för att användas igen.

Till nya och existerande robotanläggningar

I kompletta nya robotanläggningar blir TIG Vision Box och TIG Wolfram Box integrerat i anläggningens övriga styrning, men båda boxarna kan även eftermonteras i existerande anläggningar.

Kombinerat kan både kontroll och utbyte av Wolframelektroder göras helautomatiskt.

TIG svetsmaskiner för automatisering

Välj Pi 350 eller 500 svetsmaskiner till TIG svetsanläggning: vattenkyld TIG DC och AC/DC maskiner till svart stål, rostfritt stål och aluminium – med eller utan puls.

Läs mer

Hitta en återförsäljare nära dig