Opracuj swój idealny łuk

Technologia Sequence RepeatTM oferuje maksymalną swobodę w tworzeniu idealnego łuku dla konkretnych prac spawalniczych.
Łączy poszczególne sekwencje i dostosowuje cykle spawania do indywidualnych potrzeb.

Korzyści

  • Spoina jest zawsze płaska i ma optymalny przetop =  eliminacja wypukłych spoin pachwinowych
  • Mniejszy wysiłek przy spawaniu w pozycji od dołu do góry i nad głową
  • Prostszy proces pracy
  • Umożliwia zapamiętanie ustawień na karcie pamięci SD i ich przeniesienie do innych urządzeń spawalniczych Migatronic

Pozycja przy spawaniu od dołu do góry i w pozycji sufitowej

Wykorzystaj Sequence RepeatTM do wykonywania skomplikowanych prac spawalniczych, do których nie ma wystarczająco dobrych, z góry opracowanych programów spawania. Proces szczególnie ułatwia wykonanie trudnych spawów pachwinowych w pozycjach od dołu do góry i w pozycjach wymuszonych.

Sequence RepeatTM jest idealnym rozwiązaniem do:

  • Wykonania spawów pachwinowych w pozycji od dołu do góry i w pozycji pułapowej
  • Złączy ukosowanych
  • Blach o grubości >3 mm
  • Wszystkich materiałów
  • Spawania ręcznego i zautomatyzowanego

Bądź kreatywny

Podczas wykonywania spawania z użyciem funkcji Sequence Repeat™ proces automatycznie przechodzi między różnymi ustawionymi wcześniej natężeniami prądu, w pulsie lub bez niego oraz pomiędzy różnymi wcześniej zadanymi okresami czasu.

Ustaw wszystkie parametry w wybranych sekwencjach (sekwencje 2-9).
Ustaw sekwencje indywidualnie i połącz je w jeden cykl spawania. 

Zmień i dokładnie ustaw sekwencje zgodnie z życzeniem - patrz przykład pokazany na rysunku.

Znajdź lokalnego dostawcę