Opracuj swój idealny łuk

Technologia Sequence RepeatTM oferuje maksymalną swobodę w tworzeniu idealnego łuku dla konkretnych prac spawalniczych.
Łączy poszczególne sekwencje i dostosowuje cykle spawania do indywidualnych potrzeb.

Benefits

  • Avoid convex fillet welds - Creates flat weld seams and optimal weld penetration every time
  • Less effort during upwards and overhead position welding
  • Makes the working process simpler
  • Save the settings on an SD-card and transfer the settings to other MIgatronic welding machines

Pozycja przy spawaniu od dołu do góry i w pozycji sufitowej

Wykorzystaj Sequence RepeatTM do wykonywania skomplikowanych prac spawalniczych, do których nie ma wystarczająco dobrych, z góry opracowanych programów spawania. Proces szczególnie ułatwia wykonanie trudnych spawów pachwinowych w pozycjach od dołu do góry i w pozycjach wymuszonych.

Sequence RepeatTM jest idealnym rozwiązaniem do:

  • Wykonania spawów pachwinowych w pozycji od dołu do góry i w pozycji pułapowej
  • Złączy ukosowanych
  • Blach o grubości >3 mm
  • Wszystkich materiałów
  • Spawania ręcznego i zautomatyzowanego

Bądź kreatywny

Podczas wykonywania spawania z użyciem funkcji Sequence Repeat™ proces automatycznie przechodzi między różnymi ustawionymi wcześniej natężeniami prądu, w pulsie lub bez niego oraz pomiędzy różnymi wcześniej zadanymi okresami czasu.

Ustaw wszystkie parametry w wybranych sekwencjach (sekwencje 2-9).
Ustaw sekwencje indywidualnie i połącz je w jeden cykl spawania. 

Zmień i dokładnie ustaw sekwencje zgodnie z życzeniem - patrz przykład pokazany na rysunku.

Znajdź lokalnego dostawcę