Zapewnij maksymalny przetop spoiny

Technologia PowerArc zapewnia głęboką penetrację w złączach grubych blach.
Głęboka penetracja oznacza mocne złącze spawane i solidną konstrukcję.

Przy wykonywaniu spoin pachwinowych stosować funkcję PowerArc.

Korzyści

  • Solidna i mocna konstrukcja
  • Prędkości spawania wzrastają o 30%.
  • Lepsza penetracja spoiny w porównaniu do konwencjonalnego łuku natryskowego.

PowerArc jest idealnym rozwiązaniem do:

  • Spoin pachwinowych
  • Konstrukcji stalowych
  • Blach o grubości >6 mm
  • Spawania stali niestopowych i nierdzewnych
  • Spawania ręcznego i zautomatyzowanego

Powerful Technology

PowerArcTM forces the welding wire into the material at high welding currents and increases welding speed by up to 30% compared to ordinary MIG/MAG welding with spray arc.

Znajdź lokalnego dostawcę