Zapewnia pełny przetop

Intelligent Arc ControlTM sprawia, że trudne spawanie warstwy grani w pozycji z góry w dół staje się możliwe, nawet dla mniej doświadczonych spawaczy.

Przy całkowicie stabilnym i w 100% skupionym łuku zwarciowym, można osiągnąć pełny przetop warstwy graniowej,
co poprawia jakość każdej spoiny.

Zadbaj o solidne podstawy.

Użyj funkcji Intelligent Arc ControlTM do wykonania warstwy graniowej. Intelligent Arc ControlTM zapewnia idealny przetop na pierwszym ściegu i  tworzy solidną podstawę do dalszych prac - wykonana spoina jest płaska i umożliwia kontynuowanie procesu spawania.

Korzyści

 • Nieczuły na zmianę odległości wolnego wylotu drutu w trakcie spawanie = ułatwia spawanie warstw graniowych
 • Łatwy proces: dobrzy spawacze stają się jeszcze lepsi, a tym mniej doświadczonym łatwiej wykonywać skomplikowane połączenia spawane
 • Znaczny wzrost prędkości spawania w przypadku wykonywania spoin w warstwach graniowych biegnących z góry na dół w porównaniu do tradycyjnego spawania od dołu do góry.
 • Szybsze spawanie = większa produkcja
 • Mniejsza energia liniowa = mniejsze zniekształcenie spawanego materiału przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego przetopu.
 • Brak odprysków = mniej czasu potrzebnego na obróbkę spoiny po spawaniu.
 • Mniejsze koszty produkcji dla każdego detalu

IACTM jest idealnym rozwiązaniem do:

 • ​Warstw graniowych
 • Spawania rur i zbiorników
 • Spoin czołowych
 • Spawania stali niestopowych i nierdzewnych
 • Spawania blach o dowolnej grubości
 • Spawania ręcznego i zautomatyzowanego
 • Standardowych procedur spawalniczych
  zgodnych z EN 1090/15612

Pełna kontrola - automatycznie

Intelligent Arc ControlTM rejestruje każdy pojedynczy cykl spawania i automatycznie reguluje łuk 50.000 razy na sekundę. Funkcja przewiduje kolejne kilka milisekund procesu spawania i przez cały czas dostarcza niezbędną energię.

Znajdź lokalnego dostawcę