Nowoczesna, prosta, fajna

Zaprojektowana do ciężkich warunków spawania MMA, również elektrodami celulozowymi.
Idealna do prac terenowych i prac remontowych.
Ulubiony sprzęt dla profesjonalistów - spawaczy MMA.

Pi MMA / Pi MMA Cell

Jeden panel sterowania dla dwóch wariantów wykonania: standardowego lub CELL do spawania elektrodami celulozowymi. Zawiera opcję dla procesu TIG z zapłonem LIFTIG® (zajarzenie przez potarcie).

Unikać przyklejania elektrod

Spawanie z wykorzystaniem funkcji ArcPowerTM dla MMA, zapobiega przywieraniu elektrody do jeziorka spawalniczego. To poprawia skuteczność i polepsza jakość spoin.

Znajdź lokalnego dostawcę