Vytvořte vhodný oblouk

Funkce pro automatické spojení sekvencí Sequence Repeat™ poskytuje maximální volnost ve vytváření ideálního oblouku pro vaše konkrétní svařovací úlohy.
Spojuje jednotlivé sekvence a přizpůsobuje svařovací cykly.

 

Benefits

  • Avoid convex fillet welds - Creates flat weld seams and optimal weld penetration every time
  • Less effort during upwards and overhead position welding
  • Makes the working process simpler
  • Save the settings on an SD-card and transfer the settings to other MIgatronic welding machines

Umožňuje svařování zdola nahoru a v poloze nad hlavou

Použití funkce Sequence Repeat™ pro komplexní svařovací úlohy, u nichž nejsou vhodné předdefinované svařovací programy.

Proces usnadňuje zejména provádění složitého svařování koutových svarů zdola nahoru a v poloze nad hlavou.

Sequence Repeat™ je ideální pro

  • Svařování koutových svarů zdola nahoru a v poloze nad hlavou
  • Otevřené spoje a koutové svary
  • Tloušťku plechu nad 3 mm
  • Všechny materiály
  • Ruční a automatizované svařování

Buďte kreativní

Při svařování s funkcí Sequence Repeat™ dochází k automatickému přepínání mezi předdefinovaným nastavením ampérů, svařováním pulzem nebo bez pulzu a předdefinovanými časovými úseky.

Nastavení všech parametrů ve zvolené sekvenci (2–9 sekvence).
Samostatné nastavení sekvence a spojení do jednoho svařovacího cyklu.

Úprava a nastavení sekvencí přesně podle vašich představ – příklad je uveden na obrázku.

Najít prodejce v okolí