Snadný sběr údajů o svařování

Software MigaLog™ vám umožní sledovat veškeré svařovací parametry.
Analyzujte a dokumentujte svou práci.

Software MigaLog™ shromažďuje údaje požadované pro dokumentaci a ověření v souladu s normami pro svařování EN a ISO.

 

Výhody

  • Usnadňuje vypracování specifikací postupu svařování (WPS), přípravu školení i provádění namátkových kontrol.
  • Spočítejte si u jednoho obrobku čas nutný na jeho výrobu a zvyšte svou výkonnost.
  • Zaznamenejte u každého svaru napětí,
    proud, rychlost podávání drátu, tepelný příkon a čas strávený prací. Záznamy použijte k výpočtu účinnosti před vypracováním nabídky.
  • Technologie MigaLog™ nevyžaduje žádné zvláštní vybavení ani školení zaměstnanců.

 

 

MigaLog™ je ideální pro

  • Svařování, u kterého je vyžadován sběr dat za účelem zlepšování, zvýšení efektivity či vypracování nabídky
  • Svařování, u kterého je nutné dodržovat svařovací normy a standardy

Přenos všech svařovacích parametrů z karty SD svářecího zdroje do počítače za účelem aktivní vizualizace či tisku. Karta SD dokáže u každého svaru uchovat svařovací parametry ve dvou typech souborů (DAT a TXT).

Najít prodejce v okolí