Zásady ochrany osobních údajů

Máme velkou radost, že jste projevili zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů je pro společnost Migatronic A/S na prvním místě. Tyto Zásady ochrany osobních údajů mají za účel pomoci vám porozumět, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. To je důležité nejen pro zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů, ale také abyste měli jistotu, že společnost Migatronic A/S postupuje podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které přichází v platnost 25. května 2018.

Co je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů?

Z právního hlediska se v případě GDPR jedná o právní předpis Evropské unie, jehož cílem je posílit a sjednotit pravidla a práva pro ochranu osobních údajů ve prospěch občanů EU. Jinými slovy, má navrátit uživatelům kontrolu nad osobními údaji. Zatímco je to skvělá zpráva pro jednotlivce, pro společnosti to vytváří složité problémy.

Nová pravidla se vztahují na veškeré organizace (nezávisle na velikosti), které poskytují EU zboží a služby a na ty, které užívají technologie sledování (jako jsou soubory cookie nebo sledovací pixely) pro monitorování chování uživatelů v EU.

Teoreticky to zní jednoduše, ale tento právní předpis je značně složitý a vyžaduje zevrubné chápaní shromažďovaných údajů, ať již osobních či jiných, jejich ukládání a užití a způsobu jejich zveřejní či odstranění na základě žádosti. Za tímto účelem je nezbytné zkontrolovat každý jednotlivý proces a řádek kódu softwaru pro rozvržení vašich datových procesů.

Ve většině případů po 25. květnu vyžaduje sběr vašich dat platný souhlas - nejen v budoucnu, ale i u všech stávajících uživatelů. Podle GDPR, udělení souhlasu nemůže být předpokládané nebo usouzené pouze z jednání dané osoby. Místo toho musí být souhlas výslovný a jednoznačný a musí se výslovně týkat daných shromažďovaných údajů.

Další informace o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

1. Osobní údaje - Co za jakým účelem shromažďujeme

Poskytujeme určité funkce stránek, služby, aplikace a nástroje, které jsou dostupné pouze při užívání následujících technologií sledování. Vždy máte možnost tyto technologie zablokovat, odstranit nebo zakázat, pokud tomu váš prohlížeč, instalovaná aplikace a zařízení dovoluje. Pokud však odmítáte používání souborů cookie a dalších obdobných technologií, nemusíte mít možnost využívat některých funkcí stránek, služeb, aplikací nebo nástrojů.

Obecně tyto technologie dovolují našim stránkám, službám, aplikacím a nástrojům ukládat důležité informace ve vašem prohlížeči nebo zařízení a následně tyto informace rozpoznávat, aby vás naše servery nebo interní systémy mohly identifikovat. Naše soubory cookie a obdobné technologie chráníme, abychom zajistili, že pouze my (a/nebo námi autorizovaní poskytovatelé služeb) je můžeme interpretovat přiřazením jedinečného identifikátoru vytvořeného tak, aby mohl být identifikován pouze námi.

Tyto webové stránky shromažďují a užívají osobní údaje pro následující účely:

1.1. Google Analytics

Stejně jako většina ostatních webových stránek, tyto stránky užívají Google Analytics (GA) ke sledování interakcí uživatelů. Tyto údaje užíváme k vyhodnocení množství lidí využívajících naše stránky, abychom lépe porozuměli, jak naše stránky našli a jak je používají, a ke sledování jejich surfování na webových stránkách.

Přestože GA zaznamenává údaje jako je vaše zeměpisná poloha, zařízení, internetový prohlížeč a operační systém, na základě žádných z těchto údajů vás nemůžeme identifikovat. GA také zaznamenává IP adresu vašeho počítače, která by k vaší osobní identifikaci sloužit mohla, avšak společnost Google nám k ní neumožňuje přístup. Společnost Google považujeme za zpracovatele osobních údajů - třetí stranu (viz Oddíl 2 níže).

GA používá soubory cookie, podrobnosti o nich jsou dostupné v průvodci pro vývojáře společnosti Google.

Zákaz souborů cookie ve vašem internetovém prohlížeči zabrání GA sledovat jakoukoliv část vaší návštěvy těchto webových stránek.

Další informace o Google Analytics.

1.2. Google Tag Manager

Neustále se snažíme zlepšit zkušenosti zákazníků na našich webových stránkách poskytováním personalizovaných a cílených kampaní a nabídek návštěvníkům. Za tímto účelem používáme Google Tag Manager (GTM).

GTM je drobná část kódu, která pomáhá sledovat chování uživatelů na našich webových stránkách a údaje přenáší na náš účet Google Analytics. Všechny údaje jsou tak dokonale uspořádány a připraveny k tomu, abychom je mohli vyhodnotit a posoudit potenciální vylepšení našich stránek a kampaní remarketingu.

Společnost Google považujeme za zpracovatele osobních údajů - třetí stranu (viz Oddíl 2 níže).

Další informace o Google Tag Manager.

1.3. Formuláře pro kontakt, registraci, stahování atd.

Pokud byste si přáli nás kontaktovat prostřednictvím formuláře pro kontakt/registraci na našich stránkách nebo si stáhnout podmíněný obsah z našich webových stránek, vaše údaje budou uloženy v našem úložišti, shromážděny v e-mailu a zaslány skrze Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

1.4. Odběr novinek e-mailem

Na webových stránkách společnosti Migatronic A/S se mohou uživatelé přihlásit k odebírání našich novinek. Potvrzovací e-mail k odběru novinek je z právních důvodů zasílán na e-mailovou adresu poprvé zaregistrovanou subjektem údajů v rámci postupu dvojitého potvrzení. Tento potvrzovací e-mail slouží k prokázání, zda je majitel e-mailové adresy jako subjekt údajů oprávněn k odběru novinek.

Osobní údaje shromážděné v rámci procesu registrace odběru novinek jsou užívány pouze k rozesílání těchto novinek. Přihlášení odebírající novinek mohou být také informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro funkci služby odběru novinek nebo danou registraci, jako v případě úprav nabídky zasílání novinek nebo v případě změny technických okolností.

Přihlášení k odběru našich novinek může být subjektem údajů kdykoliv ukončeno. Souhlas s uložením osobních údajů, který subjekt údajů poskytl pro zasílání novinek, může být kdykoliv odvolán. Příslušný odkaz pro odvolání souhlasu je dostupný v každé zaslané zprávě o novinkách. Od odebírání novinek se můžete kdykoliv odhlásit také tím, že nás kontaktujete.

Odebírané novinky společnosti Migatronic A/S obsahují tzv. sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika vložená v takovýchto e-mailech, které jsou zasílány ve formátu HTML pro záznam a analýzu souborů protokolu. To umožňuje statistickou analýzu úspěchu nebo selhání online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu může společnost Migatronic A/S sledovat, zda a kdy byl e-mail subjektem údajů přečten, a na které odkazy subjekt údajů klikl.

Takovéto osobní údaje shromážděné sledovacími pixely obsaženými ve zprávách novinek jsou ukládány a analyzovány správcem osobních údajů za účelem optimalizace zasílání novinek a lepší přizpůsobení obsahu budoucích odebíraných novinek na míru subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám. Subjekt údajů může kdykoliv odvolat příslušné samostatné prohlášení souhlasu vytvořeného skrze postup dvojitého potvrzení. Po odvolání jsou tyto osobní údaje správcem smazány. Společnost Migatronic A/S automaticky považuje odstoupení od odběru novinek za odvolání souhlasu.

1.5. Soubory cookie na webových stránkách

S informacemi shromážděnými pomocí souborů cookie a dalších technologií nakládáme jako s informacemi, které nejsou osobními údaji. Avšak v rozsahu, v jakém jsou Internet Protocol (IP) adresy nebo podobné identifikátory považovány za osobní údaje místními právními předpisy, považujeme tyto identifikátory za osobní údaje. Obdobně, pokud jsou informace, které nejsou osobními údaji, spojeny s osobními údaji, považujeme pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů tyto kombinované informace za osobní údaje.
 • V souvislosti s přihlašovacími údaji: „DW_Extranet“ (pouze pokud řešení obsahuje Extranet)
  „DW_Extranet“ je „trvalý soubor cookie.“ Obsahuje šifrované informace o uživatelském jménu a heslu, pokud používáte funkci přihlašování na webových stránkách. Životnost tohoto souboru cookie je jeden měsíc, tudíž bude vymazán jeden měsíc po posledním použití funkce přihlášení na webových stránkách. Tento soubor cookie slouží k tomu, aby si vás webové stránky „pamatovaly,“ tudíž se nemusíte znovu přihlašovat.
 • V souvislosti s datem poslední návštěvy: „Dynamicweb.VisitDate“
  „Dynamicweb.VisitDate“ je trvalý soubor cookie. Obsahuje informace o datu vaší poslední návštěvy webových stránek a používá se pro účely statistiky. Tento soubor cookie má životnost jednoho roku, a tudíž je vymazán jeden rok po vaší poslední návštěvě webových stránek.
 • V souvislosti s předchozími návštěvami: „Dynamicweb.VisitorID“
  „Dynamicweb.VisitorID“ je trvalý soubor cookie. Obsahuje jedinečné ID, které jste obdrželi při návštěvě webových stránek. Používá se pro účely statistiky. Tento soubor cookie má životnost jednoho roku, a tudíž je vymazán jeden rok po vaší poslední návštěvě webových stránek.
 • V souvislosti s aktuální relací: „Dynamicweb.SessionVisitor“
  „Dynamicweb.SessionVisitor“ je soubor cookie relace. Zachovává uživatelský stav při požadavcích na otevření stránky.

Další informace naleznete v Zásadách používání souborů cookie společnosti Dynamicweb. Kromě souborů cookie společnosti DynamicWeb tyto stránky používají také následující soubory cookie:

 • V souvislosti s každou relací: „ASP.NET_SessionID“
  Tento soubor cookie zachovává návštěvníkův stav relace při požadavcích na otevření stránky.
 • V souvislosti se statistikami: „_ga“
  „_ga“ je soubor cookie HTTP se životností 2 roky. Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů týkajících se toho, jakým způsobem návštěvník webové stránky používá.
 • V souvislosti s každou relací: „_gat“
  „_gat“ je soubor cookie relace užívaný Google Analytics k omezení míry požadavků.
 • V souvislosti se statistikami: „_gid“
  „_gid“ je soubor cookie relace. Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů týkajících se toho, jakým způsobem návštěvník webové stránky používá.
 • V souvislosti s marketingem: „ads/ga-audiences“
  „ads/ga-audiences“ je soubor cookie relace. Je užívaný Google AdWords pro opětovné oslovení návštěvníků, u kterých je pravděpodobné, že se mohou stát zákazníky na základě jejich chování online napříč webovými stránkami.
 • V souvislosti s marketingem: „fr“
  „fr“ je soubor cookie HTTP se životností 3 měsíce. Používá ho společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran.
 • V souvislosti s marketingem: „tr“
  „tr“ je sledovací pixel relace. Sleduje činnost uživatelů na webových stránkách pomocí standardních událostí i vlastních konverzí.

2. Naši zpracovatelé osobních údajů - třetí strany

Pro zpracovávání osobních údajů používáme řadu třetích stran. Tyto třetí strany byly pečlivě vybrány a všechny pracují v souladu s právními předpisy stanovenými v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů EU 2018 (GDPR).

3. Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených na naší stránce „Souhlas.“ Pokud si přejete „vymazat“ vaše údaje z našich databází, můžete nás kdykoliv kontaktovat (viz Oddíl 6). Na vaši žádost odpovíme bez zbytečného odkladu (v každém případě do jednoho měsíce, i když tato doba se může ve složitějších případech prodloužit).

4. Porušení zabezpečení osobních údajů

Jakékoliv protiprávní porušení zabezpečení osobních údajů v databázi těchto webových stránek nebo databázi(ích) některého z našich zpracovatelů osobních údajů (třetích stran) nahlásíme všem příslušným osobám a orgánům do 72 hodin od porušení zabezpečení, pokud je zřejmé, že osobní údaje uložené identifikovatelným způsobem byly odcizeny.

5. Správce osobních údajů

Správce osobních údajů těchto webových stránek je: Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S, identifikační číslo společnosti (Centrale Virksomheds Registrering): 34485216 se sídlem::

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
9690 Fjerritslev

Dánsko
Phone: +45 96 500 600
Email: sales@migatronic.dk
Webové stránky: www.migatronic.com

6. Právo na přístup a Právo být zapomenut

Neváhejte nás kontaktovat, pokud si přejete požádat o přístup k vašim osobním údajům uloženým v našich databázích, nebo si přejete vaše osobní údaje z našich databází vymazat. Na vaši žádost odpovíme bez zbytečného odkladu (v každém případě do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti, i když tato doba se může ve složitějších případech prodloužit).

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
9690 Fjerritslev

Dánsko
Phone: +45 96 500 600
Email: sales@migatronic.dk
Webové stránky: www.migatronic.com

7. Dotazy ohledně ochrany osobních údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky týkající se Zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování osobních údajů, či v případě, že si přejete podat stížnost na případné porušení místních právních předpisů o ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat na:

Migatronic A/S
Aggersundvej 33
9690 Fjerritslev

Dánsko
Phone: +45 96 500 600
Email: sales@migatronic.dk
Webové stránky: www.migatronic.com

Jakmile obdržíme dotaz ohledně ochrany osobních údajů nebo žádost o přístup/stažení, máme k dispozici specializovaný tým, který třídí kontakty a řeší konkrétní připomínky a dotazy, které vás zajímají. Pokud je váš problém závažnější, můžeme po vás vyžadovat dodatečné informace.
Ušetřete plyn díky společnosti Migatronic

Intelligent Gas Control®

Vypočítejte si úspory

Svařovací technologie​

Inteligentní technologie usnadňují svařování!

Zjistit více


Ke stažení

Návody, Quick guides nebo software. To vše najdete zde.


Kalendář událostí

Zjistěte, na kterých veletrzích a výstavách nás najdete.